Medlemskap i förbund via lokalföreningar

Systemet är byggt för att kunna hantera kopplingar mellan exempelvis lokalföreningar (förening), distriktsförbund (distrikt) och riksorganisationer (förbund). Genom inställningar i systemet är det möjligt att automatiskt ärva medlemskap uppåt från förening till distrikt, från förening till förbund eller distrikt till förbund. Dessa inställningar görs av central support.

Huvudförening

Om en enskild individ samtidigt är medlem i två olika föreningar inom samma förbund så kommer en av dessa föreningar att betraktas som huvudförening. I de fall förbundet tar ut en avgift per medlem från föreningarna kommer endast huvudföreningen att belastas med avgiften. Motsvarande gäller förening/distrikt och distrikt/förbund.

Systemet försöker automatiskt tilldela huvudförening utifrån tillgänglig information. Det finns också verktyg för att i klump uppdatera huvudföreningen.

Medlemmarnas huvudföreningar visas bland annat i en egen kolumn i medlemsregistret (inloggning krävs).

Om huvudföreningen behöver ändras för en enskild medlem görs detta genom att man redigerar personens medlemskap i förbundet. Redigering av medlemskap nås bland annat från personöversikten och från medlemsregistret.