Kostnader och Avtal

Välkommen som kund

Prova Gratis

Priser

Kostnaden för att nyttja bastjänsterna är 1.40% av alla inkommande betalningar som registrerats i tjänsten. Minimidebiteringen är 20 kronor per månad. På detta tillkommer 25% moms.

I bastjänsterna ingår bland annat adressregister, massutskick, administration av kurser och andra aktiviteter, bankgirokoppling, automatisk betalningsuppföljning och bokföring. Däremot ingår inte eventuella betaltjänster som utskick av SMS.

Ingen startkostnad

Det finns ingen start- eller uppläggningskostnad. Ni har också möjlighet att testa tjänsten i tre månader och är ni inte nöjda behöver ni inte betala något förutom eventuella tilläggstjänster ni utnyttjat (t ex SMS). Klicka här för att prova gratis.

Ingen bindningstid eller inlåsning av data

Ni som kundorganisation har rätt att när som helst säga upp tjänsten med omedelbar verkan. Innan kontot stängts kan ni när som helst och utan kostnad exportera era data för import till andra tjänster.

Fakturering

Fakturering för bastjänsterna sker som regel i efterhand två veckor efter varje avslutat kvartal.

Behandling av organisationens uppgifter

I avtalet mellan leverantören CogWork AB och kundorganisationen förbinder sig CogWork AB att inte sälja eller sprida känsliga uppgifter som organisationen registrerat i systemet. Mer information hittar ni under avtal.

Större organisationer och förbund

För organisationer med fler än tusen aktiva medlemmar/kunder eller för samarbetsorganisationer med många anslutna organisationer finns möjlighet att teckna specialavtal eller paraplyavtal. Medlemsorganisationerna har då även möjlighet att ge samarbetsorganisationen tillgång till adressböcker, aktivitetslistor, medlemsstatistik, ekonomiska rapporter mm direkt via systemet.

Bonusprogram

Om en kundorganisation på ett betydande sätt bidrar till att en annan organisation tillkommer som ny kund så får den första organisationen tillgodoräkna sig hela den grundavgift som den nya organisationen betalar det  första halvår de använder systemet. Om flera organisationer samtidigt bidrar till att samma organisation tillkommer som ny kund så delar de på det tillgodoräknade beloppet.

Kontakta oss

Ni är varmt välkomna att höra av er med frågor och funderingar till info@cogwork.se eller 018-25 55 54.