Vanliga frågor och svar

Har du en fråga om tävlingsmodulen som du inte hittar svaret på här eller på andra hjälpsidor om tävlingsmodulen? Skicka i så fall ett mejl till info@cogwork.se så försöker vi svara på frågan och komplettera handledningen här på webben.

1. Varför visas ackumulerade uppflyttningspoäng för vissa men inte alla?

En förutsättning för att ackumulerade uppflyttningspoäng (UP) för par och trior skall kunna visas är att systemet känner till ingångsvärdet vid något föregående datum. Ingångsvärdet kan läggas in manuellt som en ”Manuell justering” för det aktuella paret/trion eller så kan det vara skapat automatiskt då systemet självt registrerat att paret/trion enligt tävlingsreglementet skall starta i en ny klass. Observera att den manuella justeringen på ingångsvärden bör vara daterad innan tävlingsresultat börjar registreras i Mina Aktiviteter eftersom systemet annars inte kan tillämpa justeringen för föregående tävlingsresultat.

2. Vem lägger in tävlingsresultaten?

Önskvärt är att tävlingssekretariatet eller motsvarande lägger in resultaten i Mina Aktiviteter under pågående tävling. Klubbansvariga kan lägga in saknade resultat för sina egna tävlande. Efter avslutat tävling kan resultaten importeras från fil av tävlingsorganisatören eller av förbundsansvariga, t ex förbundskansliet.

Antalet startande per klass kan endast läggas in eller importeras av tävlingsorganisatören eller förbundsansvariga.

En vecka efter avslutad tävling stänger redigeringsmöjligheten för alla utom förbundsansvariga.

3. Hur uppdateras regelgrupps- och klasstillhörigheter?

Klass och regelgruppstillhörigheter beräknas automatiskt från registrerade anmälningar och resultat.

Dispenser läggs in av förbundsansvariga direkt i samband med att de godkänns. Om någon fått dispens från förbundet innan år 2011 eller endast har resultat från innan år 2001 som påverkar klasstillhörigheten kan det dock krävas manuella justeringar av vilka i så fall görs av förbundsansvariga.

4. Vad menas med status för en tävlingsanmälan?

Varje enskild tävlingsanmälan för ett visst par/klass kan ha olika statuslägen som bland annat talar om huruvida de är anmälda eller inte. Statusläge ändras manuellt av tävlingsansvariga vid de klubbar där paret/trion har licens. De statuslägen som finns är:

PRELIMINÄR: Initial status anmälan får då de tävlande själva går in och anmäler sig till tävlingar via Mina Aktiviteter . Så länge status endast är preliminär kan de tävlande själva avanmäla sig igen via Mina Aktiviteter .

OK ATT SKICKA: Visar att en tävlingsadministratör inom anmälande klubb har markerat att anmälan är okej att anmäla till arrangör. Anmälan kan inte längre ändras av de tävlande själva.

ANMÄLD: Statusflaggan sätts manuellt av tävlingsansvarig i anmälande klubb(ar) för att tala om att anmälan inskickad till arrangör.

EFTERANMÄLD: Samma som status anmäld men visar också att det är i form av efteranmälan.