Godkänna licensansökningar från klubbarna

Vilka personer har rätt att godkänna licenser från förbundet?

Licenser kan godkännas från förbundet av alla som i Mina Aktiviteter är inloggade hos förbundet och som tillhör gruppen ”Tävlingsansvariga”. Administratörer inom förbundet kan lägga till och ta bort personer från denna grupp.

Invänta signering av klubbansvariga samt fullbetalning innan godkännande

Godkännandet från förbundet talar om att licensen kan användas på tävling. Detta oavsett om den är betald eller inte. Om förbundet inte utnyttjar automatisk avprickning av licensavgifter är det möjligt att i ett och samma steg både markera licens som betald och godkänd.

Tänk på att ni måste bocka för ”Per licens” innan ni godkänner licensansökningar.

Tilldelning av licensnummer

När en licens förnyas tilldelas den nya preliminära licens automatiskt samma licensnummer som den senaste licensen. Om en licens som godkänns av förbundsansvariga saknar licensnummer så tilldelas detta automatiskt till nästa lediga löpnummer. Vid behov kan även licensnummer specificeras manuellt.

Godkänn signerade och betalda licensansökningar från klubbarna