Lägga till kontrollantrapport

Skapa formuläret

 1. Logga in till förbundet och öppna sidan Admin > Övrigt > Frågeformulär
 2. Skapa ett nytt formulär med ”Huvudsakligt ändamål: Aktivitetsrapport”.
 3. Lägg in alla frågor och svarsalternativ
 4. Vi behov kan ni översätta samma formulär till flera olika språk

Koppla formuläret till aktuella tävlingar

 1. Öppna listan med alla tävlingar
 2. Plocka fram ”Formulär” under Visa-fliken
 3. Markera alla tävlingar som skall ha rapporten och välj ”Med markerade: Koppla kontrollantrapport”

Besvara kontrollantrapporten

 1. Kontrollera att tävlingskontrollanterna finns inlagda i tävlingsfunktionärsgruppen i systemet
 2. Lägg upp tävlingskontrollanterna som funktionärer på sina tävlingar
 3. Skicka inloggningsnycklar till tävlingskontrollanter som saknar inloggning
 4. Hänvisa kontrollanterna till Handledning > Tävling > Arrangör > Kontrollantrapport