Lägga till kontrollantrapport

Skapa formuläret

Koppla formuläret till aktuella tävlingar

  • Öppna listan med alla tävlingar
  • Plocka fram ”Formulär” under Visa-fliken
  • Markera alla tävlingar som skall ha rapporten och välj ”Med markerade: Koppla kontrollantrapport”

Besvara kontrollantrapporten