När betalning sker via ett externt kassasystem

Ibland betalas avgifter på plats via en fristående kortterminal ett kassasystem utan direkt koppling till vår tjänst. Det är då viktigt att bokföringen som genereras på båda sidor inte krockar så att intäkter eller betalningar registreras dubbelt.

Bokföring genererad via kortterminal

Konto Kontonamn Debet Kredit
1688 Fordran på kortinlösare 1 000
1999 Försäljning Mina Aktiviteter 1000

Observera att ingen intäkt eller moms redovisas via kassasystemet som är kopplat till kortterminalen.

Bokföring genererad i Mina Aktiviteter

Konto Kontonamn Debet Kredit
1999 Betalning Kassasystem 1 000
2610 Utgående moms (0%, 6% eller 25%) 200
3044 Kursavgifter 800

I Mina Aktiviteter bokförs intäkt och moms. Betalningen bokas på konto 1999 vilket vänder bort bokningen på samma konto som skett via kassasystemet.