Internationella tävlingar och tävlande utifrån

Svenskspråkiga deltagare på nationella tävlingar

Tävlande från andra förbund som startar på nationella tävlingar representerar sin lokala klubb eller skola. Licensen skall vara utfärdad från det förbund som klubben/skolan tillhör, exempelvis Norges Danseforbund.

Förbund och klubb måste finnas korrekt upplagda med ansvariga funktionärer

Om inte både förbund och klubb finns korrekt upplagda och kopplade i systemet måste detta göras först.

Inom den lokala klubben/skolan måste det utses en eller fler administratörer och tävlingsansvariga. Dessa måste också få inloggningsnycklar utskickade. Om de tävlande är vuxna så kan de mycket väl också själva vara administratörer och tävlingsansvariga inom sin egen klubb.

Om det andra förbundet inte nyttjar tävlingssystemet kan istället personal/funktionärer inom det egna förbundet få inloggning som administratörer och tävlingsansvariga inom det andra förbundet så att de kan göra det som det andra förbundet annars skulle ha gjort själva.

Vänligen kontakta central systemsupport för att lägga upp nya organisationer och administratörer/ansvariga inom dessa.

Licenshantering

Sker på motsvarande sätt som för klubbar/skolor inom det egna förbundet. Komplettera gärna med korrekt licensnummer inom det externa förbundet.

Tänk på att någon behöver logga in till det externa förbundet och godkänna licenserna från förbundshåll. Är ni själva upplagda som administratörer inom flera olika organisationer så var alltid noga med vilken organisation ni är inloggad till.

Tävlingsanmälningar

Förutsatt att de tävlande förstår svenska så kan anmälningar hanteras på samma sätt som för tävlande från klubbar inom det egna förbundet. Förutsatt att det tävlande har godkända licenser och möjlighet att anmäla och godkänna klubbens anmälningar behöver förbundet inte göra något i samband med enskilda tävlingsanmälningar till nationella tävlingar.

Internationella tävlingar

På exempelvis världscuptävlingar sanktionerade av som exempel WRRC så representerar de tävlande sitt nationella förbund vilken i detta sammanhang blir deras ”lokala klubb”. Licensutfärdande förbund blir WRRC och licensen bör kompletteras med licensnumret från WRRC. Även tävlande från det egna nationella förbundet skall få en ny licens utfärdad av det internationella förbundet då de deltar i internationella tävlingar.

I detta fall blir det alltså de som är tävlingsansvariga inom det nationella förbundet som skall signera alla enskilda tävlingsanmälningarna från dem som representerar förbundet.