Användare

Alla personer i adressboken har olika användarroller som avgör vilka rättigheter personen har samt i vilken omfattning personen är synlig för publikt på webben och för andra inloggade användare.

Alla rättigheter upp till och med lokal systemägare gäller endast i samband med en specifik organisation. Central support och uppåt har däremot rättigheter över organisationsgränserna.

För organisationer med få användare kan det räcka med att endast arbeta med de grundläggande behörigheterna. Är ni många som jobbar med systemet är det vanligtvis lämpligare att använda grupp- och event-baserade behörigheter eftersom de kan avgränsas mycket mer exakt.

Läs mer

Lägg till användare

Användarroller

Administrera aktiviteter

Ändra lokalt ansvarig

Behörigheter