Schemaläggning av aktivitetstillfällen

Till en aktivitet kan man knyta ett eller flera aktivitetstillfällen. Exempelvis brukar en kvällskurs ofta ha ett lektionstillfälle per vecka under ett antal veckor. Till aktivitetstillfällen kommer man att kunna registrera närvaro för såväl deltagare som instruktörer och andra funktionärer.

Lägga in ett eller flera tillfällen

Ni kan vid behov, då ni lägger in ett nytt aktivitetstillfälle, ange att det skall upprepa sig varje dag, vecka eller månad. Ni anger samtidigt antalet gånger som aktivitetstillfället skall upprepas.

Om exempelvis en kvällskurs som ges en gång i veckan omfattar tio tillfällen med ett uppehåll någonstans mitt i är det lättaste att ni först registrerar att aktiviteten skall upprepa sig en gång i veckan under elva veckor och därefter raderar det tillfället då det är uppehåll.

Alla tillfällen sparas separat

Även fast ni enkelt kan registrera många regelbundet återkommande aktivitetstillfällen samtidigt så sparas de helt separat. Det finns heller ingen begränsning i hur lång tid ett visst tillfälle kan pågå. Ni kan lägga upp en kurs som inleds med två timmar fyra kvällar och avslutas med en 36-timmarsutflykt under en helg.

Exempel: Schemalägg en aktivitet som ges två kvällar i veckan

Anta att ni har en kvällskurs som ges måndagskvällar 18.00-19.00 och torsdagskvällar 20.00-21.00 under tio veckor. Då börjar ni med att i aktivitetens grundinställningar i fälten för startdatum, starttid och längd på aktivitetstillfällen ange uppgifterna för första aktivitetstillfället, d.v.s. första måndagen. Antalet tillfällen anger ni till 20 st. Skriv gärna i fritextfältet för egen anpassad presentation av dag och tid exempelvis ”Mån och tors” beroende på vad ni anser passar i era presentationer.

Gå sedan vidare till schemaläggningsverktyget . Som förval kommer systemet att förslå att kursen schemaläggs 10 måndagskvällar kl 18.00-19.30. Lämna tiderna men ändra antalet tillfällen att schemalägga till 10 st och klicka på spara. Nu återstår 10 tillfällen att schemalägga vilket systemet vet men föreslår fel datum och tider. Ändra i schemaläggningsverktyget startdatum, starttid och aktivitetstillfällets längd till uppgifterna för första torsdagskvällen och klicka på spara. Klart.