Lista över kurser och andra aktiviteter

Även om en aktivitet inte längre visas publikt för vanliga besökare finns den ändå sparad i systemet och kan plockas fram via listan över aktiviteter.

Vilka aktiviteter visas initialt i listan?

Om man inte ändrar något visas endast aktuella aktiviteter i listan. Med aktuella aktiviteter avses de som är öppna eller som kommer att öppnas för anmälan. Däremot visas inga aktiviteter som inte längre visas publikt. Vill ni se fler aktiviteter så välj ”Visa alla” i den gröna sökmenyn.

Att söka efter en specifik aktivitet

I listan kan man söka på bland annat titel, datum, kategori, beskrivning och plats. Skriver du flera sökord så visas alla som innehåller något av sökorden. Små eller stora bokstäver spelar ingen roll. Däremot måste alla sökord innehålla fyra eller fler tecken. 

Status Visa aktiviteter utifrån hur de visas eller kommer att visas för allmänheten
Sökterm Här kan du bland annat söka på aktivitets-id, förkortning eller ord i titeln eller beskrivningen
Kursstart Visa endast aktiviteter som startar efter eller före ett visst datum
Kategori Visa endast aktiviteter tillhörande en viss kategori

Förkortningar i aktivitetslistan

 M Medlemskap i organisationen krävs
 R Föra/följa efterfrågas vid anmälan
 I Antal registrerade intresseanmälningar
 P Antal anmälda par
 L Antal personer anmälda som förare (ej i par)
 F Antal personer anmälda som följare (ej i par)
 T Antal personer anmälda totalt
 A Antal personer som antagits
 B Antal personer som där betalning är ok

Anpassa ordningen som aktiviteterna visas genom sorteringsnycklar

Ordningen i vilken aktiviteterna normalt visas är densamma internt som i den publika webbanmälan. Som standard så sorteras aktiviteterna i följande ordning;

  1. Verksamhetsperiod som aktiviteten tillhör (fallande)
  2. Egendefinierad sorteringsnyckel (fallande)
  3. Namnet på kategorin aktiviteten tillhör
  4. Förkortning (fallande)
  5. Startdatum (fallande)

Med fallande menas att sortering sker i omvänd bokstavsordning. Motivet är att man oftast vill ha de senaste aktiviteterna högst upp i listor och det är enklare att ge nya aktiviteter högre värden (t ex nummer) än tvärtom.
Inom en viss medlemsperiod kan alltså ordningen som aktiviteterna visas i olika listor kontrolleras genom att tilldela en sorteringsnyckel för varje aktivitet. Som sorteringsnyckel kan man använda< ett nummer och då med fördel hundratalsnummer eller liknande så att det är lätt att vid behov skjuta in aktiviteter emellan. Siffror sorteras i bokstavsordning och inte som siffror.