Lägg till användare

Lägga till nya användare

Innan ni själva kan tilldela personer inom er organisation olika behörigheter måste ni kontakta central support
för att lägga upp minst en person som kontaktperson och ansvarig för organisationen. Normalt görs detta i samband med
att organisationen först testar systemet.
Alla som vill kan öppna ett personligt konto men kommer då bara åt sina egna uppgifter. För att kunna komma
åt skyddade uppgifter inom en specifik organisation krävs att personen först tilldelas högre
rättigheter inom just den organisationen vilket endast kan göras av befintliga administratörer inom
organisationen.

Tilldela en person rättigheter och konto

  1. Sök efter den nya användaren i adressboken klicka er in på personen. Om inte personen finns i adressboken så
    lägg till personen och spara uppgifterna. Kontrollera noga att e-postadressen är helt
    korrekt.
  2. Klicka på ”Redigera uppgifter” i högermenyn och tilldela personen lämplig behörighet inom organisationen.
  3. Klicka på länken ”Mejla nyckel” i högermenyn på personöversikten

Inloggningsnyckeln som skickas med e-post tillåter den nya användaren att själv välja användarnamn och lösenord.
Vid behov kan användarnamn och e-post enkelt ändras i efterhand av användaren självt.
Personer med administrativa rättigheter inom organisationen bör vara inlagda med fullständigt
personnummer. Detta för att vara helt säker på att ingen förväxlig kommer att ske och att det vid behov är möjligt att få
tag i personen även då denne lämnat sitt uppdrag eller anställning.

Lista med olika behörigheter