Mallar

Utskick och mallar

Vad menas med en mall i utskicksmodulen?

Mallar är något man utgår från då man skapar ett nytt utskick. Mallar
används även för att utforma automatiska meddelanden så som
antagningsbesked eller betalningspåminnelser.

När man gör massutskick så utgår man alltid från en mall men
vanligtvis ändrar man inte själva mallen man valt att utgå ifrån. Om man
inte ändrar i mallarna så påverkar ändringar man gör i innehåll och
filtervillkor endast det aktuella massutskicket.

Innehåll i mallar

I mallar sparas förutom brevinnehållet även de filtervillkor och
regler ni definierat i steg två.

Att ändra i mallar

I steg fem i utskicksguiden finns möjlighet att permanent spara de
ändringar ni gjort tillbaka till mallen ni utgått ifrån. Ni kan även
skapa en ny mall som baseras på det utskick ni håller på med.

Vill ni inte ändra själva mallarna så lämnar ni standardvalet “Ändra
inte i mallar” ikryssat. Vill ni däremot permanent förändra den mall ni
utgått ifrån, eller skapa en ny mall, så väljer ni “Spara som ny mall”
eller “Ändra befintlig mall”. Beroende på behörighet kan dessa
alternativ vara dolda/avstängda för er.