Utskick och mallar

Vad menas med en mall i utskicksmodulen?

Mallar är något man utgår från då man skapar ett nytt utskick. Mallar används även för att utforma automatiska meddelanden så som antagningsbesked eller betalningspåminnelser.

När man gör massutskick så utgår man alltid från en mall men vanligtvis ändrar man inte själva mallen man valt att utgå ifrån. Om man inte ändrar i mallarna så påverkar ändringar man gör i innehåll och filtervillkor endast det aktuella massutskicket.

Innehåll i mallar

I mallar sparas förutom brevinnehållet även de filtervillkor och regler ni definierat i steg två.

Att ändra i mallar

I steg fem i utskicksguiden finns möjlighet att permanent spara de ändringar ni gjort till mallen ni utgått ifrån. Ni kan även skapa en ny mall som baseras på det utskick ni håller på med.

Vill ni inte ändra själva mallarna så lämnar ni standardvalet ”Ändra inte i mallar” ikryssat. Vill ni däremot permanent förändra den mall ni utgått ifrån, eller skapa en ny mall, så väljer ni ”Ändra befintlig mall” eller ”Spara som ny mall”.. Beroende på behörighet kan dessa alternativ vara dolda/avstängda för er. Den nya mallen eller ändringar i den existerande mallen kommer sedan att sparas efter att ni i steg sex valt att skicka utskicket.

Ändra mallar för automatiska utskick

Du söker upp dig själv i adressboken och klickar på ”Lägg till i utskick” i rutan till höger. Sedan går du till Utskick och väljer mallen du vill ändra som exempel ”Antagningsbesked”. I nästa steg kan du ställa in filter villkor som exempel om de automatiska utskicken även ska skickas till som är utomlands bosatta. I steg tre kan du redigera texten i mallen och i steg fyra kontrollera de ändringar som gjorts.

Efter att du granskat ändringar kan du i ”Steg fem: Spara information” välja ”Ändra befintlig mall” eller ”Spara som ny mall ” . Under ”Användningsområde” kan du kontrollera och ändra vilken typ av automatiskt utskick mallen ska användas för. Samt att rutan ”Använd denna mall som standardmall vid automatiska utskick” ska vara urkryssad. Därefter väljer du steg sex ”Skicka Alla” för att spara ändringarna i mallen.

Automatiska utskick kan innehålla flera fält med autotext som enbart visar korrekt när de automatiska utskicken görs som exempel vid antagning. Det kan därför vara bra att som exempel göra en test antagning efter ändringarna är sparade för att kolla så att all information visas korrekt.