Behörighet att se och administrera aktiviteter

Baserat på generell behörighet inom hela organisationen

De som inom hela organisationen tilldelats behörigheten administratörer eller lokalt ansvariga kan alltid administrera kurser och andra aktiviteter samt även anmälningar till dessa. De som inom hela organisationen fått behörigheten personal/funktionärer kan lägga till och redigera vanliga poster i kalendern.

Behörigheten inom hela organisationen tilldelas genom formuläret ”Redigera individ”.

Behörighet att redigera enstaka aktiviteter

Personer som inom hela organisationen har tilldelats behörigheten ’Aktiva’ eller högre kan också för enskilda aktiviteter ges specifika behörigheter, t ex att se deltagarlistor, redigera anmälningar eller inställningar för aktiviteten. Detta gör det möjligt att använda lägre generella behörigheter inom organisationen men ändå tillåta aktivitetsledare att administrera specifikt sina egna aktiviteter.

Extra behörighet för enskilda aktiviteter redigeras genom att registrera personen på aktiviteten och under ”Redigera anmälan” tilldela önskad behörighet. Observera dock att personen på den enskilda aktiviteten också måste vara antagen, funktionär eller ledare. Om personen avanmäls eller stryks som funktionär så inaktiveras behörigheten som tilldelats för just den aktiviteten.