Redigera anmälningar och resultat

Anmälningar och resultat kan redigeras i Mina Aktiviteter via anmälnings- och deltagarlistor eller genom att plocka upp en enskild tävlingsanmälan för redigering. Om startnummer, resultat eller UP saknas kan det läggas in direkt via anmälnings- eller deltagarlistorna. Är det redan ditsatt och behöver ändras görs det genom att den enskilda anmälan plockas upp för redigering.

Lägga till fler anmälningar

Det kommer ofta in önskemål från klubbansvariga om att efteranmäla ett antal lag till tävlingen.

Om ni in inställningarna för tävlingen möjliggjort efteranmälan via Mina Aktiviteter så behöver ni som administratör inte göra något utan tävlingsansvariga inom klubbarna kan själv lägga in och signera efteranmälningar. Mina Aktiviteter flaggar dem automatiskt som efteranmälda och dubblerar anmälningsavgiften.

Har ni stängt möjligheten för klubbansvariga att lägga in efteranmälningar i Mina Aktiviteter men ändå vill tillåta efteranmälningar så bör ni fortfarande lägga in efteranmälningarna i Mina Aktiviteter av flera anledningar. Dels för att det kan påverka deltagarnas klasstillhörighet i efterföljande tävlingar. Om Mina Aktiviteter inte vet att tävlande som tidigare bara tävlat i R-klass har efteranmälts till en B-klass så kommer Mina Aktiviteter att vid anmälan till en senare tävling felaktigt föreslå den tävlande att den skall starta i R-klass, en klass som kommer att medföra diskvalificering. En annan orsak till att lägga in alla efteranmälningar i Mina Aktiviteter är att väldigt många klubbar hämtar information till sina egna webbplatser från Mina Aktiviteter och saknas information om tävlingsstarter i Mina Aktiviteter kommer det också att stå fel på klubbarnas webbplatser om vem som tävlar var.

Skapa nya par, trior och lag

Som tävlingsarrangörer är ni behöriga att registrera nya par, trior och lag oavsett vilka klubbar, skolor eller organisationer de tävlar för. Det kan ni behöva göra om ni tar emot efteranmälningar utanför systemet. Leta i så fall upp en individerna som skall ingå laget (paret, trion eller annat lag) och plocka upp tävlingsöversikten på individen och klicka på ”Lägg till ett nytt lag”.

Lägga in anmälningar via sidan ”Anmäl många”

Ni som är uppsatta som ansvariga för en viss tävling kan manuellt lägga till nya lag upp till och med en vecka efter avslutad tävling. Om laget inte redan finns registrerat i Mina Aktiviteter måste ni dock be klubbansvariga att först skapa laget i Mina Aktiviteter.

Från översiktssidan över alla tävlingar eller en enskild tävling öppnar ni sidan ”Anmäl många”. Ni får då en lista med alla aktiva lag med ett grön sökfält ovanför där ni kan filtrera på organisationstillhörighet och namnen på de tävlande. Ni måste inte skriva hela namnen utan de första två eller tre bokstäverna i de tävlandes namn är vanligtvis fullt tillräckligt.

Efter att ni hittat det lag som ni vill anmäla i listan så bockar ni för den eller de klasser som är aktuella och klickar sedan på ”Verkställ” längst ned i listan.

Giltiga koder i resultatfältet

I fältet resultatfältet kan ni ange en en bokstavskod eller ett nummer för dem som fått en placering. Giltiga bokstavskoder hittar ni i tabellen här under.

123 Placerad. Ett positivt heltal
  Tomt fält. Resultat okänt
U1 Nått kvalomgång 1
U2 Nått kvalomgång 2
U3 Nått kvalomgång 3
ITG Ingen tävling genomförd i aktuell klass
S Struken
U Utgått
D Diskvalificerad

Redigera direkt från listor

Plocka upp först anmälningslistan för tävlingen, alternativt resultatlistan om tävlingen redan är genomförd. Tänk på hur många rader som visas i listan och hur många som eventuellt inte syns.

Tilldela startnummer, placering och UP via direkt inmatning

Ni kan fylla i siffror och koder direkt i de redigerbara rutor som finns i listan. Klicka sedan på ”Verkställ” längst ned under listan.

Modifiera anmälningar och resultat via ”Med markerade”

Ni kan även bocka för de rader ni vill modifiera, välja åtgärd invid ”Med markerade” och klicka på ”Verkställ”. Om det exempelvis blivit fel i importen kan ni markera samtliga resultat genom att bocka i rutan längst till vänster i tabellhuvudet och välja ”Med markerade: Radera resultat”.

Redigera enskilda anmälningar

Om ett startnummer, resultat eller UP saknas på en anmälan kan ni lägga in det direkt från olika listor. Vill ni däremot ändra på en redan angiven uppgift klickar ni på redigera symbolen invid den anmälan som ni vill ändra. När ni får upp sidan för att redigera den enskilda anmälan kan ni ändra tävlingsklass mm.