Anpassa

Ni kan själva göra en del anpassningar av systemet, t ex vilken information

Länka till klassiska resultatlistor

Resultatlistorna innehåller alla data som klassiska resultatlistor innehåller förutsatt att tävlingsledare, domare mm är inlagda. Vill ni skapa PDF:er för arkivering på annat ställe så kan ni exempelvis använda utskriftsfunktionen i webbläsaren Google Chrome där ni enkelt kan spara som PDF.

Ändra informationstexter vid ansökan eller signering av licens

Gå till sidan Admin > Inställningar > Texter och innehåll. Där kan ni välja att redigera befintligt innehåll eller addera nytt.

Anpassad text till tävlingsansvariga inom klubbar vid signering av ansökningar

Om det sedan tidigare finns inlagt ett innehållsblock med funktionen ”Licensvillkor till klubb” så plockar ni upp denna för redigering. Finns det inte det så välj ”Skapa nytt innehåll”.

Anpassad text till tävlande (licenstagare) eller deras målsmän vid ansökan till klubb

Om det sedan tidigare finns inlagt ett innehållsblock med funktionen ”Licensvillkor till tävlande” så plockar ni upp denna för redigering. Finns det inte det så välj ”Skapa nytt innehåll”.