Efterkontroller och resultatrapportering

Eftersom resultat kan läggas in i Mina Aktiviteter på olika sätt kan även formerna för återrapporteringen till förbundskansliet variera. Om ni mejlar en fil för import till kansliet så berättar kansliet om de behöver något mer från er.

Om ni själva importerar eller matar in alla resultat så behöver ni, när ni är klara och har kontrollerat att allt stämmer, skicka ett mejl till förbundskansliet och berätta det.

En efter efter avslutad tävling låser sig tävlingen för vidare redigering för andra än de som är centralt tävlingsansvariga varför ni inte bör dröja med att färdigställa resultatlistan.

Lägga in alla tävlingsresultat

Är det en mindre tävling med bara något tiotal starter så är det enklast att mata in resultaten för hand via resultatlistan i Mina Aktiviteter . Det gör ni på samma sätt som ni redigerar tävlingsanmälningarna innan start.

Handledning: Redigera anmälningar

Är det däremot en större tävling med flera hundra resultat som skall läggas in, eller om ni har väldigt många par/trior som startat som inte finns med på anmälningslistan i Mina Aktiviteter , så är det snabbare att använda importfunktionen.

Handledning: Importera resultat

Kontrollera antal startande per klass

Innan ni är klara med resultatrapporteringen måste ni kontrollera att den manuellt justerbara siffran för antalet startande per klass stämmer med de antal som startande som registrerats i Mina Aktiviteter för den aktuella klassen. Det gör ni enklast via länken ”Redigera klasser” som ni hittar på tävlingsöversikten. När siffrorna stämmer skall ni ha gröna bockar på samtliga klasser. Om det inte matchar så behöver ni antingen komplettera resultatlistan eller justera siffran för antalet startande i klassen.