Utformning av texten i betalningspåminnelser

Det finns tre standardmallar i systemet för utformning av betalningspåminnelser. De kan vid behov modifieras för att bättre passa den egna organisationen vilket görs genom att den aktuella mallen i utskicksmodulen. Vill man sedan återgå till standardmallen så tar man bara bort den egna modifierade versionen.

Ändra mallar för automatiska utskick

Observera att beskrivningen av innehållet i standardmallarna för betalningspåminnelserna här nedanför inte är exakt. Förutom texten här nedan inkluderas givetvis även betalningsinformation och annan kringinformation. Det är därför viktigt att ni själva förhandsgranskar eller provmejlar de verkliga brevmallarna via utskicksmodulen innan ni tar dem i bruk.

Innehållet i standardmallarna kan modifieras med tiden men vid förändringar som påverkar sakinnehållet är ambitionen att i god tid innan meddela samtliga organisationer som nyttjar standardmallarna.


Betalningspåminnelse nr 1

Sista betalningsdag för Månflygning för nybörjare har passerat och vi har inte registrerat någon betalning från dig. Har du betalat de senaste dagarna så kan du bortse från detta meddelande, annars ber vi dig betala omgående.


Betalningspåminnelse nr 2

Sista betalningsdag för Månflygning för nybörjare har passerat och vi har trots tidigare betalningspåminnelse inte registrerat någon betalning från dig.

Så länge du inte fullgjort betalningen kommer du inte att antas till nya några nya kurser eller aktiviteter arrangerade av Månflygarna.

Har du betalat de senaste dagarna så kan du bortse från detta meddelande, annars är det mycket viktigt att du betalar utan dröjsmål.

Om du av någon anledning är inte har någon som helst möjlighet att betala omgående måste du omedelbart höra av dig till oss för att inte ärendet skall gå vidare med dryga kostnader som följd.


Betalningspåminnelse nr 3

Avgiften för Månflygning för nybörjare har sedan länge förfallit till betalning och vi har trots upprepade påminnelser inte registrerat någon betalning.
Vi kommer därför att handlägga ärendet på annat sätt vilket kan komma att resultera i betydande kostnader som du själv kan tvingas betala. I värsta fall kan det sluta med en betalaningsanmärkning och indrivning via kronofogdemyndigheten.

Innan du fullgjort dina betalningar kommer du inte heller att antas till några nya kurser eller andra aktiviteter arrangerade av Månflygarna.

Om du redan betalat avgiften så måste du kontakta oss omgående om detta för att hindra att ärendet förs vidare. Om du inom de närmaste två dagarna betalar återstående krav och samtidigt kontaktar oss så har du fortfarande möjlighet att förhindra att ärendet förs vidare.