Sökrutan

På flertalet sidor så finns i sidhuvudets högra del en sökruta som ni kan använda för att hitta exempelvis kontakter och registreringar.

Söka efter ett OCR-nummer eller annan betalningsreferens skapad inom systemet

Om du vill se vad ett OCR-numret eller betalningsreferens avser för något så skriv in numret/koden i sökrutan och klicka på ”Sök”.

Söka efter en person via namn

Om du känner till för och/eller efternamn så skriver du det i sökrutan. Små eller stora bokstäver spelar ingen roll och det finns en viss tolerans vad gäller stavningen. Det spelar t ex ingen roll om du i sökningen skriver ”Annette Eriksson” eller ”annete ericson”.

Söka via e-postadress

Om sökuttrycket innehåller ett @-tecken så tolkas det normalt som en e-postadress. Du kan även explicit söka efter en e-postadress i adressboken genom att skriva ”e  ” följt av e-postadressen, t ex ”e tolvan.tolvansson@tolvsbo.com”. Observera mellanslaget.

Söka via telefonnummer

Om du vill söka efter vilken person ett telefonnummer tillhör så skriver du ett t följt av ett mellanslag och telefonnumret, t ex ”t 012-34 56 78”. Riktnummer måste finnas med men formateringen av telefonnumret saknar betydelse.

Söka efter en anmälan via dess referensnummer

Om du vill söka efter en kursanmälan eller någon annan registrering så skriver du ”r ” följt av referensnumret, t ex ”r 21456”.

Söka en person via medlemsnummer

Om organisationen använder egna medlemsnummer kan personer sökas utifrån dessa genom att inleda sökbegreppet med m följt av mellanslag och det lokala medlemsnumret.

Ni kan även använda ”wildcards” i sökningarna. Om ni exempelvis vill söka efter alla som har ett medlemsnummer som börjar på 1999 så skriver ni ”m 1999*”.  Ni även skriva exempelvis ”m *T*” för att söka fram alla som har ett T i sitt medlemsnummer.

Söka en person via magnetkort eller annat ID-kort

Om organisationen använder egna ID-kort, t ex magnetkort eller kort med streckkoder, kan personer sökas utifrån dessa genom att inleda sökbegreppet med q följt av det lokala kortets kod.

Söka efter en person via adressboksnummer

Ange U följt av adressboksnumret och klicka på sök.

Söka en person via eget referensnummer

Om organisationen använder egna referensnummer för individer, dvs databasnycklar eller andra referens till ett externt register, så är dessa sökbara genom att inleda med ”x ”. Observera att x måste åtfölja av mellanslag eftersom egna referenser inte behöver bestå av endast siffror.

Sök tävlande från licensnummer

Om du är tävlingsfunktionär och vill söka efter en individ med licensnumret 11464 skriver du i sökrutan ”lic 11464” och klickar på ”Sök”.

Söka en annan organisation

Skriv bokstaven o följt av mellanslag och namnet på den organisation du söker. Förutom hela namnet kan du även söka på förkortning, delar av namnet eller ord i presentationen. Du kan även söka på organisationens id-nummer om du känner till det.