Aktiviteter och kurser

Det finns en rad verktyg för att förenkla eller helt automatisera arbetet med anmälan, deltagarlistor, kontroll av eventuella krav på godkännanden eller medlemskap och meddelandehantering. Samt även som exempel betalningsuppföljning, bokföring och rapportering. Bokning och visning av aktiviteter sker direkt på er egen webbplats.

Länk till aktivitetslistan (inloggning krävs)

Lista med aktiviteter

Aktivitetslistan ger en översikt över aktuella aktiviteter men kan även söka efter tidigare aktiviteter utifrån titel, datum, kategori mm. Även om en aktivitet inte längre visas publikt för vanliga besökare finns det alltid kvar att se och arbeta med i administrationsgränssnittet.

Lista över kurser och andra aktiviteter

Att skapa eller redigera aktiviteter

Via aktivitetslistan går det att redigera befintliga aktiviteter och skapa nya. För att förenkla arbetet går det att duplicera och utgå från existerande aktiviteter när man skapar nya aktiviteter.

Redigera aktivitet

Koppla anmälningsformulär till aktiviteter

Efter att en aktivitet har lagts upp i verksamhetssystemet går det att koppla egna anmälningsformulär till aktiviteten. Samma formulär kan användas till många olika aktiviteter och frågorna i formuläret kan vara frivilliga eller tvingande. Olika svarsalternativ kan också tilldelas olika priser vilka då automatiskt beräknas i samband med bokning/antagning.

Anmälningsformulär

Arbeta med nivåer och godkännanden

Om man har specificerat en kategori och nivå för en aktivitet finns möjlighet att låta systemet automatiskt följa upp om de som anmält sig till aktiviteten är godkända för aktivitetens nivå inom den aktuella kategorier.

Nivåer och godkännande för nivå

Ställa in aktiviteter och kurser

I Mina Aktiviteter är det möjligt att ställa in hela eller delar av en aktivitet och då nolla eller sänka avgiften, räkna om eventuella rabatter och sätta överbetalt belopp tillgodo. Ni kan även välja om deltagarna ska få automatisk information om att aktiviteten är inställd eller lägga till dem i ett massutskick.

Ställa in en eller flera aktiviteter

Visa kurslistor och webbanmälan på egen webbplats

Bokning och visning av aktiviteter kan ske direkt på er egen webbsida. Om ni har en WordPress webbplats kan ni hämta hem ett tillägg/plugin för att integrera Mina Aktiviteter med er hemsida. Aktiviteter kan även visas genom att en JavaScript kod läggs in på er webbplats, där det enda kravet är möjlighet att redigera HTML-koden på webbsidan. Det finns även fler möjligheter att visa information på er webbplats som till exempel via RSS-flöde.

Visa anmälan mm på den egna webbplatsen

Ta fram statistik över aktiviteter

Med statistikverktyget kan ni exempelvis se hur många deltagare som är nya inom organisationen och hur många som efteråt har kommit tillbaka till andra aktiviteter. Ni kan själva skapa ett godtyckligt urval av aktiviteter att se statistik på, exempelvis kan ni enkelt begränsa statistiken till en viss tidsperiod, en viss kategori, en viss instruktör, en viss åldersgupp mm.

Uppföljning av aktiviteter

Vanliga frågor

Här hittar du en del tips och svar på ofta några vanliga frågor, t ex godkännande av anmälningsvillkor, registrering av medlemskap mm.

Frågor och svar