Aktiviteter

Aktiviteter och kurser

Det finns möjlighet att lägga upp olika former av aktiviteter och med hjälp av olika verktyg
förenkla eller helt automatisera arbetet med anmälan, deltagarlistor, kontroll av eventuella krav på
godkännanden eller medlemskap, meddelandehantering, betalningsuppföljning, bokföring, rapportering och mycket
mera.

Lista med aktiviteter

Aktivitetslistan ger en
översikt över aktuella aktiviteter men kan även söka efter tidigare aktiviteter
utifrån titel, datum, kategori mm. Även om en aktivitet inte längre visas publikt för vanliga besökare finns det
alltid kvar att se och arbeta med i administrationsgränssnittet.

Att skapa eller redigera aktiviteter

Via aktivitetslistan kan man även redigera befintliga aktiviteter eller skapa nya.

Koppla anmälningsformulär till aktiviteter

Efter att en aktivitet har lagts upp går det att koppla egna anmälningsformulär till aktiviteten.
Samma formulär kan användas till många olika aktiviteter och frågorna i formuläret kan vara frivilliga eller tvingande.
Olika svarsalternativ kan också tilldelas olika priser vilka då automatiskt beräknas i samband med anmälan/antagning.

Arbeta med nivåer och godkännanden

Om man har specificerat en kategori och nivå för en aktivitet finns möjlighet att låta systemet automatiskt
följa upp om de som anmält sig till aktiviteten är godkända för aktivitetens nivå inom den aktuella kategorin.

Visa kurslistor och webbanmälan på egen webbplats

Det finns flera sätt att automatiskt inkludera aktivitetslistor, webbanmälan, rss-flöden
mm på den
egna webbplatsen. Det kan göras genom att använda så kallade ramar eller genom att med olika skriptspråk (t ex
php, jsp eller asp) hämta anpassad information i olika XML-format, t ex RSS.


Ta fram statistik över aktiviteter

Med
statistikverktyget kan ni se exempelvis hur många deltagare som är nya
inom organisationen och hur många som efteråt har kommit tillbaka till
andra aktiviteter. Ni kan själva skapa ett godtyckligt urval av
aktiviteter att se statistik på, exempelvis kan ni enkelt begränsa
statistiken till en viss tidsperiod, en viss kategori, en viss
instruktör, en viss åldersgupp mm.

Vanliga frågor

Här hittar du en del tips och svar på ofta några vanliga frågor, t ex godkännande av anmälningsvillkor,
registrering av medlemskap mm.