Tävling

Handledning Tävlingsmodulen

Handledningen till tävlingsmodulen är uppdelad i fem avdelningar utifrån de olika användarrollerna. Länk till tävlingsmodulen i Mina Aktiviteter.

Avdelningar

Handledning för dig som tävlar

Du som tävlar för en klubb eller skola som använder Mina Aktiviteter och som vill anmäla dig behöver inte studera någon handledning utan det räcker med att du går till Mina tävlingssidor  under Tävling och följer instruktionerna där. Om du stöter på problem eller vill veta mera om hur det fungerar så hittar du mer information för tävlande i handboken.

Handledning för klubbar

I avsninttet klubbar hittar ni som är klubbfunktionärer information om hur ni kommer igång att använda tjänsten, hur ni hanterar inkomna anmälningar, skapar kopplingar till klubbens egen webbplats och mycket annat.

Handledning för tävlingsledare och tävlingsorganisatörer

I handledningen under arrangör kan du som tävlingsledare läsa hur du kan hämta ut anmälningslistor, sammanställningar av anmälda per klubb mm. Ni som arrangerar kan även hämta ut eller kontrollera startavgifter per klubb.

Handledning för förbundsansvariga

I avdelningen förbund finns beskrivet vad som behöver göras av förbundsansvariga och vilka verktyg som finns tillgängliga för detta.

Övrigt om tävlingsmodulen

Under för alla hittar ni sådant som berör alla användarroller. Ni hittar också tidigare meddelanden och en sammanställning om de möjligheter som finns i tävlingsmodulen.