Listor och förteckningar

Menyval i överkanten på alla listor

Val som Exportera sökresultat och Supportverktyg kan vara dolda så Visa fler kan behöva användas för att visa dessa menyval.

Visa fler
Plockar fram dolda menyval
Hjälp om listfunktionerna
Förklarar kortfattat de olika menyalternativen (denna lista)
Använda filteralternativ
Visar översiktligt vilka filteralternativ som används för urvalet
Presentation
Välj maximalt antal visade rader. I vissa fall kan du även välja mellan olika utseenden på listan.
Ändra många rader samtidigt
Utför samma åtgärd på många rader samtidigt
Urval
Lägg till, ändra och ta bort olika filteralternativ
Återanvänd ett sparat filter
Hämtar upp ett tidigare sparat filter. Kan vara både gemensamma systemfilter och egna anpassade filter
Lägg till alla träffar i massutskick
Lägger till alla träffar även om de överstiger max antal visade rader
Granska och ändra filteralternativ
En sammanställning över aktuella filteralternativ med möjlighet att enkelt rensa bland alternativen
Visade kolumner
Välj vilka kolumner som skall visas i sökresultatet
Exportera sökresultatet
Inkluderar samtliga hittade rader även om de överstiger max antal visade rader
Supportverktyg
Urval och verktyg som endast är tillgängliga för supportpersonal

Visa max samt knapparna ”<” och ”>”

I de flesta listor finns ett fält som heter ”Visa max” och som avgör hur många rader som maximalt visas i listan. Anledningen är att man inte av misstag eller obetänksamhet skall få upp en lista med tusentals rader.

Om det finns fler träffar än max antalet för visade rader så dyker det upp en knapp med symbolen ”>”. Klickar man på den så bläddrar man fram till nästa omgång rader. På den sidan kommer det också att finnas en knapp med symbolen ”<” som används för att bläddra tillbaka igen.

Observera att antal rader alltid syftar på den aktuella listan. Visar listan adressboksposter så är det antalet poster i adressboken som avses. Är det en lista över olika kurser som finns i systemet så avser max antal rader hur många olika kurser som max skall visas i listan (alltså inte antal anmälningar eller liknande).

Sortera listor

Om ett kolumnhuvud (dvs namnet på kolumnen) är understryket  så kan du sortera listan utifrån innehållet i kolumnen genom att enkel-klicka på kolumnhuvudet. För att sortera i omvänd ordning klickar du ytterligare en gång på samma kolumnhuvud.

För att sortera på kolumn A i första hand, B i andra hand och C i tredje han så klickar du först på C, sedan B och slutligen A.

Alla kolumner kan inte användas som bas för sortering. Detta beror i flertalet fall på att kolumnen visar indirekta data som inte primärt hämtas från tabellen som visas.

Markera alla rader i en lista

Du kan först behöva klicka på ikonen ”Ändra många rader samtidigt” i menyvalen över listan för att visa markeringsrutorna. Om du vill markera samtliga rader i en förteckning så klickar du i den ensamma rutan längst ut till vänster i listans rubrikrad. Du kan sedan avmarkera vissa rader om du inte vill att precis alla skall vara markerade. Detta är t ex effektivt om man vill anta 55 av 60 personer som anmält sig till en kurs.

Välj åtgärd att utföra med markerade rader

När du bockat för de rader du vill åtgärda så väljer du typ av åtgärd i menyn ”Med markerade: ” längst ned i botten av listan. När du valt typ av åtgärd så klickar du på ”Verkställ”. Anledningen till att två klick krävs är för att man inte av misstag skall välja en felaktig åtgärd. Man skall t ex inte riskera att radera alla markerade rader bara därför man råkar slinta när man skall välja åtgärdstyp i menyn.

Exportera en lista till en Excel-fil

Välj valet Exportera sökresultat och sedan filformatet Excel där alla poster kommer exporteras och inte enbart de poster som är synliga. De flesta listor kan exporteras till Excel-format.