WordPress tillägg (plugin)

Ni kan automatiskt och snyggt visa innehåll från Mina Aktiviteter direkt på er egna webbplats. Vilket gör det enkelt för besökare till er webbplats att som exempel boka aktiviteter. Ni kan även låta era användare logga in med samma kontouppgifter i WordPress som de har valt vår tjänst.

Visa tilläggets presentation på WordPress.org

Guider som hjälper er att komma igång med WordPress

Installera och aktivera CogWork tillägget

  1. Logga in på er WordPress webbplats och gå till ”Tillägg” > ”Lägg till nytt”.
  2. Skriv in och sök efter CogWork och därefter installera och aktivera tillägget.
  3. Gå till ”Inställningar” > ”CogWork”
  4. Skriv in den organisationskod ni har i Mina Aktiviteter, Dans.se eller Idrott.se
  5. Välj den domän ni använder Mina Aktiviteter, Dans.se eller Idrott.se och klicka sedan på spara inställningarna.
  6. Klicka på Settings, fyll i er organisationskod.

Logga in i WordPress med samma användauppgifter

De användare hos er som är upplagda som huvudansvariga (normal 1-3 personer) kan alltid logga in till WordPress som administratörer med samma användarnamn och lösenord som de har i vår tjänst.

Ni kan även ge era övriga medarbetare, medlemmar och kunder möjlighet att logga in till WordPress med samma användarnamn och lösenord som de har valt i vår tjänst.

Vilka som kan logga in till WordPress via vår tjänst styr ni via grupper i adressboken. I inställningar för en grupp kan ni ge alla gruppmedlemmar en användarroll i WordPress. Om en enskild person tillhör flera grupper med olika WP-roller så får de WP-rollen med högst behörighet.

Förutom standardrollerna i WP finns även möjlighet att tilldela dem WP-rollen ”CwUser”. Det gör det möjligt för dem att logga in i WP men ger dem inte någon behörighet i WP. Ni kan dock genom egna tillägg i WP skapa era egna regler för vad personer ska få göra i WP när de är inloggade med rollen ”CwUser”.

Lägga till kortkod för att via innehåll från vår tjänst

Efter att tillägget är installerat och ni har ställt in inställningarna kan ni lägga till en kortkod/shortcode på valfri sida eller inlägg för att som exempel visa webbshoppen med aktiviteter och kurser. Där besökare direkt på er webbplats kan boka aktiviteterna. Om ni använder WordPress blockredigerare eller klassiska redigerare kan ni skapa kortkoden enligt nedanstående instruktioner utan att behöva skriva in koden manuellt.

Blockredigeraren (Gutenberg) i WordPress

Blockredigeraren (Gutenberg) är standard WordPress-redigeraren där innehållsblock används för att redigera sidor och inlägg. Efter att ni installerat vårt tillägg kan ni välja blocket CogWork för att skapa kortkoderna.

I det skapade blocket kan ni rullgardinslistan välja en kortkod som till exempel Shop för att visa kurser och andra aktiviteter. Om kortkoden skulle ha underval kommer de automatisk visas efter att nivalt kortkod. Som exempel att Shop har bland annat valen publik indelning och plats.

När ni gjort ditt val klickar ni på Skapa kortkod för att skapa koden. ni behöver sedan uppdatera/spara sidan för att ändringarna ska visas på sidan. När ni sparat en kod kan niklicka på Ändra kortkod för att byta eller ändra valen för kortkoden. Om du vill lägga till fler parametrar än de som finns att välja i blocket kan du använda kortkod blocket för att lägga in kortkoden manuellt. Hur då utformar kortkoden kan du läsa mer om under rubriken Lägg till kortkod manuellt. Till exempel om du vill visa aktiviteter från flera olika organisationer.

WordPress klassiska textredigerare

Om ni använder WordPress klassiska textredigerare istället för Gutenberg, finns det istället en knapp, [cw] över verktygsmenyn som ni kan använda för att lägga till kortkoden till en webbsida. Där ni har samma valmöjligheter att som exempel välja publika indelning och plats. Efter att ni valt en kortkod kan ni se den i textfältet och även redigera den och som exempel lägga till fler filtreringsalternativ. Se mer om det under rubriken Lägg till kortkod manuellt.

Elementor Page Builder

Vårt tillägg är kompatibelt med Elementor men det blir ingen förhandsvisning av som exempel en kurslista från Mina Aktiviteter i Page Buildern utan endast den inlagda kortkoden visas i redigeraren. Kortkoden läggs in manuellt enligt instruktionerna under nedanstående rubrik Lägg till kortkod manuellt.

Lägg till kortkod manuellt

Det går även att lägga in kortkoden manuellt om ni som exempel använder en annan redigerare än Gutenberg eller klassiska redigeraren i WordPress. Ni kan som exempel visa kurslistan genom att skriva in kortkoden [cw shop].

Om ni redigerar sidinnehållet i HTML-läge så omslut gärna shortcoden i ett div-block för att förhindra att WordPress automatiskt placerar shortcoden innanför p-taggar. Html-koden blir då <div>[cw shop]</div>.

Ni kan även haka på ett eller fler attribut, t ex [cw shop eventGroup=aktivitetsgruppkod searchForm=1] Om ni på samma webbplats administrerar aktiviteter från flera olika arrangörer kan ni använda anropet [cw shop org=organisationskod host=dans] för att styra från vilken organisation och server ni hämtar informationen.

Exempel på attribut till shortcoden [cw shop]

searchForm1/0Om sökformulär skall visas
eventGroupEgen kodBegränsa urvalet till en viss aktivitetsgrupp
instructorSöksträngNamn, personnr, e-post, db-id, key mm

Ni kan hitta fler kortkodern genom att gå till sidan Admin > Övrigt > Integration > Hämta innehåll (inlogging krävs), göra en sökning med de fält som finns där och sedan klicka på länksymbolen invid ”Sökvillkor”. Under rubriken ”Filterparametrar vid anrop från annan server/tjänst” hittar ni hur ni kan skapa samma filter via webbshoppen. Vissa sökningar funkar dock inte om ni inte samtidigt skickar med en api-nyckel. Ni kan exempelvis inte visa dolda aktiviteter utan tillräcklig behörighet.

Skärmdumpar

Lägg till tillägg sidan där ni söker efter CogWork..
Sök fram, installera och aktivera tillägget CogWork

Inställningssidan för CogWork plugin:et.
Inställningar för CogWork
Lägga till en shortcode med CogWork blocket
Infogning av en shortcode inuti en webbsida med gamla WordPress redigeraren.

Hur kurslistan visas på en webbplats