WordPress tillägg

WordPress tillägg (plugin)

Om ni använder WordPress på er webbplats kan ni ladda hem ett tillägg/plugin för att integrera Mina Aktiviteter med WordPress. Med tillägget kan ni som exempel visa kurser och aktiviteter och även filtrera och välja vilka aktiviteter som ska visas utifrån som exempel publik indelning. . Observera att ni måste ha administratörsrättigheter i WordPress för att installera nya tillägg. Om ni inte har det behöver ni kontakta administratören för er webbplats.

Visa tilläggets presentation på WordPress.com

Guider som hjälper er att komma igång med WordPress

Installera och aktivera CogWork tillägget

  1. Logga in till WP och gå till ”Tillägg > Lägg till tillägg”.
  2. Skriv ordet CogWork i sökrutan och klicka retur.
  3. Klicka på ”Installera”
  4. Aktivera tillägget
  5. Klicka på Settings, fyll i er organisatonskod, välj server och spara.

Lägga till kortkod (shortcode)

Blockredigeraren (Gutenberg) i WordPress

Blockredigeraren (Gutenberg) är standard WordPress-redigeraren där innehållsblock används för att redigera sidor och inlägg, mer information hittar du här. Efter att du installerat tillägget CogWork kan du välja blocket CogWork för att skapa kortkoderna.

Du kan i rullgardinslistan väljer en kortkod som till exempel Shop för att visa kurser och andra aktiviteter. Om kortkoden skulle ha underval kommer de automatisk visas efter att du valt kortkod. Som exempel att Shop har undervalen publik indelning plats.

När du gjort ditt val klickar du på Skapa kortkod för att skapa koden. Du behöver sedan uppdatera/spara sidan för att ändringarna ska visas på sidan. När du sparat en kod kan du klicka på Ändra kortkod för att byta till en annan. Om du vill lägga till fler parametrar än de som finns att välja i blocket kan du använda kortkod blocket för att lägga in kortkoden manuellt. Hur då utformar kortkoden kan du läsa mer om under rubriken Lägg till kortkod manuellt. Till exempel om du vill visa aktiviteter från flera olika organisationer.

 WordPress klassiska textredigerare

Om den tidigare klassiska textredigerare används istället för Gutenberg, finns det istället en knapp, [cw] över verktygsmenyn som du kan använda för att lägga till kortkoden till en webbsida. Där du har samma valmöjlighet att som exempel välja publika indelningar. Efter att du valt en kortkod kan du se den i textfältet och även redigera den och som exempel lägga till fler filtreringsalternativ. Se mer om det under rubriken Lägg till kortkod manuellt.

Elementor Page Builder

Vårt tillägg är kompatibelt med Elementor men det blir ingen förhandsvisning av som exempel en kurslista från Mina Aktiviteter i Page Buildern utan endast den inlagda kortkoden visas i redigeraren. Kortkoden läggs in manuellt enligt instruktionerna under rubriken Lägg till kortkod manuellt.

Lägg till kortkod manuellt

Det går även att lägga in kortkoden manuellt om du som exempel använder en annan redigerare än Gutenberg eller klassiska redigeraren i WordPress.

När ni aktiverat det kan ni exempelvis visa kurslistan genom shortcoden [cw shop].

Om ni redigerar sidinnehållet i HTML-läge så omslut gärna shortcoden i ett div-block för att förhindra att WordPress automatiskt placerar shortcoden innanför p-taggar. Html-koden blir då <div>[cw shop]</div>.

Om ni på samma webbplats administrerar aktiviteter från flera olika arrangörer kan ni använda anropet [cw shop org=organisationskod host=dans] för att styra från vilken organisation och server ni hämtar informationen.

Nu är det klart och ni kan på lämplig sida visa en kurslista genom att i textläge infoga shortkoden enligt ovan.

Ni kan även haka på ett eller fler attribut, t ex [cw shop eventGroup=aktivitetsgruppkod searchForm=1]

Exempel på attribut till shortcoden [cw shop]

searchForm1/0Om sökformulär skall visas
eventGroupEgen kodBegränsa urvalet till en viss aktivitetsgrupp
instructorSöksträngNamn, personnr, e-post, db-id, key mm

Ni kan hitta mängder av andra shortcodes genom att gå till sidan Admin > Aktiviteter (inlogging krävs), göra en sökning med de fält som finns där och sedan klicka på länksymbolen invid ”Sökvillkor”. Under rubriken ”Filterparametrar vid anrop från annan server/tjänst” hittar ni hur ni kan skapa samma filter via webbshoppen. Vissa sökningar funkar dock inte om ni inte samtidigt skickar med en api-nyckel. Ni kan exempelvis inte visa dolda aktiviteter utan tillräcklig behörighet.

Skärmdumpar

Lägg till tillägg sidan där ni söker efter CogWork..
Sök fram, installera och aktivera tillägget CogWork

Inställningssidan för CogWork plugin:et.
Inställningar för CogWork
Lägga till en shortcode med CogWork blocket
Infogning av en shortcode inuti en webbsida med gamla WordPress redigeraren. Du kan även skriva in shortcoden om du använder den nya blockredigeraren. Till exempel genom att använda kortkod blocket.

Hur kurslistan visas på en webbplats