Beskrivning

Det är möjligt att använda vanlig enkel text i beskrivningen eller, om man så önskar, så kallad HTML-kod.

Om man använder några som helst HTML-taggar kommer hela texten att tolkas och visas som HTML vilket exempelvis innebär att vanliga radbrytningar visas på samma sätt som mellanslag varför all text presenteras i ett enda stycke om den inte i sin helhet taggas upp på lämpligt sätt med HTML.

I bekräftelser och andra automatgenererade e-postmeddelanden kommer eventuella HTML-taggar att skalas bort.