Avtalsvillkor

Administrativa kringtjänster och webbtjänster

Kontakta oss för information om avtalsvillkor, info@cogwork.se eller 018-25 55 54.

Mina Aktiviteter

Ingen startkostnad

Det finns ingen start- eller uppläggningskostnad. Ni har också möjlighet att testa tjänsten i tre månader och är ni inte nöjda behöver ni inte betala något förutom eventuella tilläggstjänster ni utnyttjat (t ex SMS). Länk till intresseanmälan gratis testperiod.

Ingen bindningstid eller inlåsning av data

Ni som kundorganisation har rätt att när som helst säga upp tjänsten med omedelbar verkan. Innan kontot stängts kan ni när som helst och utan kostnad exportera era data för import till andra tjänster.

Fakturering

Fakturering för bastjänsterna sker som regel i efterhand två veckor efter varje avslutat kvartal.

Behandling av organisationens uppgifter

I avtalet mellan leverantören CogWork AB och kundorganisationen förbinder sig CogWork AB att inte sälja eller sprida uppgifter organisationen registrerat i systemet. Undantag är vissa grunduppgifter som kan vara publikt synliga, grundläggande kontaktuppgifter till individer med direkt anknytning även till andra organisationer samt givetvis de uppgifter som organisationen själv vill skall visas publikt. Detta regleras i detalj i grundavtalet.

Större organisationer och förbund

För organisationer med fler än tusen aktiva medlemmar/kunder eller för samarbetsorganisationer med många anslutna organisationer finns möjlighet att teckna specialavtal eller paraplyavtal. Medlemsorganisationerna har då även möjlighet att ge samarbetsorganisationen tillgång till adressböcker, aktivitetslistor, medlemsstatistik, ekonomiska rapporter mm direkt via systemet.

Bonusprogram

Om en kundorganisation på ett betydande sätt bidrar till att en annan organisation tillkommer som ny kund så får den första organisationen tillgodoräkna sig hela den grundavgift som den nya organisationen betalar det första halvår de använder systemet. Om flera organisationer samtidigt bidrar till att samma organisation tillkommer som ny kund så delar de på det tillgodoräknade beloppet.

Frivilligt avtal för underskrift av båda parter

Så länge inga avsteg gjorts från våra ordinarie användaravtal kan ni börja använda tjänsten direkt. Om ni önskar så är ni dock välkomna att använda beställningsformuläret här under som då undertecknas av firmatecknare hos både kund och leverantör.