Avtal

Avtal

Behandling av organisationens uppgifter

I avtalet mellan leverantören CogWork AB och kundorganisationen förbinder sig CogWork AB att inte sälja eller sprida uppgifter organisationen registrerat i systemet. Undantag är vissa grunduppgifter som kan vara publikt synliga, grundläggande kontaktuppgifter till individer med direkt anknytning även till andra organisationer samt givetvis de uppgifter som organisationen själv vill skall visas publikt. Detta regleras i detalj i grundavtalet.

Större organisationer och förbund

För organisationer med fler än tusen aktiva medlemmar/kunder eller för samarbetsorganisationer med många anslutna organisationer finns möjlighet att teckna specialavtal eller paraplyavtal. Medlemsorganisationerna har då även möjlighet att ge samarbetsorganisationen tillgång till adressböcker, aktivitetslistor, medlemsstatistik, ekonomiska rapporter mm direkt via systemet.

Bonusprogram

Om en kundorganisation på ett betydande sätt bidrar till att en annan organisation tillkommer som ny kund så får den första organisationen tillgodoräkna sig hela den grundavgift som den nya organisationen betalar det  första halvår de använder systemet. Om flera organanisationer samtidigt bidrar till att samma organisation tillkommer som ny kund så delar de på det tillgodoräknade beloppet.

Fakturering

Fakturering för bastjänsterna sker som regel i efterhand.