Personliga massutskick

Personliga massutskick

Genom Mina Aktiviteter kan ni smidigt nå ut med personligt anpassad information till tusentals mottagare.

Personlig flerspråkig information via kodfält

Via kodfält som ni enkelt infogar från en meny kan ni addera personlig information så som bokningsöversikter, biljettinfo med streckkoder, bokningslänkar, betalinfo för förnyelse av medlemskap, enkätundersökningar mm.

Information infogad via kodfält är flerspråkig och systemet väljer automatiskt språk baserat på information om kundens nationalitet och språkval i den egna webbläsaren. Både kunden själv och administratörer kan justera språkvalet under och efter en bokning.

E-post, SMS och/eller print

Utskick sker vanligtvis med e-post men ni kan välja att istället skicka det som SMS. Eller som SMS endast om det saknas en fungerande mejladress till mottagaren. Eller som både e-post och SMS. Ni kan även välja att skriva ut meddelanden snyggt på A4-papper med er logo och mottagarens namn och postadress anpassat för dubbelfönsterkuvert. Ni väljer själva hur ni vill nå ut med utskicket/informationen.

Standardmallar och egna anpassade mallar

Gör ni liknande utskick flera gånger kan ni skapa en egen mall för utskicket. Kommer ni på efteråt att ni vill göra ett liknande utskick utan att ha skapat en mall kan ni ändå återanvända ett tidigare utskick som mall.

Förutom egna mallar finns ett bibliotek av standardmallar ni kan använda och anpassa.

Alla automatiska utskick baseras också på mallar som ni vid behov själva kan anpassa. Ni kan också skapa flera olika versioner av samma mallfunktion, t ex en bokningsbekräftelse, och koppla de olika varianterna till olika aktiviteter.

Skapa och spara filter för att snabbt plock fram rätt mottagare

Du kan filtrera fram och lägga till eller ta bort mottagare från adressboken, grupper, avtal, bokningar mm. Exempelvis kan du med några klick filtrera ut alla som varit medlemmar föregående år men som ännu inte förnyat sitt medlemskap innevarande år. Likaså kan du addera alla som tidigare deltagit olika evenemang liknade ett nytt evenemang som ni vill bjuda in till.

Urval och filtervillkor kan även namnges och sparas så att ni ännu enklare kan skapa ett nytt utskick.

Exakt loggning och uppföljning

Alla enskilda meddelanden, oavsett de skickats som e-post eller SMS, sparas och följs upp individuellt så att ni kan se vilken information som skickats till vilken mottagare. Ni kan även se vem som öppnat de mejl/SMS som ni skickat. Dessutom taggas de automatiskt till individ, bokning mm så ni smidigt kan se allt som skickats i samband med ett visst ärende.

Kontakta oss