Personliga massutskick

Skicka personliga massutskick till tusentals mottagare med verksamhetssystemet Mina Aktiviteter. Smidig och enkel hantering av utskick via e-post, SMS och/eller utskrift.

Personlig flerspråkig information via kodfält

Via kodfält som ni enkelt infogar från en meny kan ni addera personlig information till utskicken som bokningsöversikter, biljettinfo med streckkoder, bokningslänkar, betalinfo för förnyelse av medlemskap, enkätundersökningar mm.

Information infogad via kodfält är flerspråkig och systemet väljer automatiskt språk baserat på information om kundens nationalitet och språkval i den egna webbläsaren. Både kunden själv och administratörer kan justera språkvalet under och efter en bokning.

Utskick via E-post, SMS och/eller brev

I Mina Aktiviteter kan ni själv välja hur ni vill nå ut med informationen. Utskick sker vanligtvis med e-post men ni kan välja att istället skicka via SMS eller skicka meddelandet både med e-post och SMS. Ni kan även välja att skicka SMS endast om det saknas en fungerande mejladress till mottagaren. Det går även att skriva ut meddelanden på A4-papper med postadressens placering anpassad till C5 dubbelfönsterkuvert. Ni kan själva anpassa layouten på utskicken och infoga bild i sidhuvudet.

Standardmallar och egna anpassade mallar

Gör ni liknande utskick flera gånger kan ni skapa en egen mall för utskicket. Kommer ni på efteråt att ni vill göra ett liknande utskick utan att ha skapat en mall kan ni ändå återanvända ett tidigare utskick som mall. Förutom egna mallar finns ett bibliotek av standardmallar ni kan använda och anpassa.

Alla automatiska utskick baseras också på mallar som ni vid behov själva kan anpassa. Ni kan också skapa flera olika versioner av samma utskickstyp, t ex flera olika bokningsbekräftelse som kopplas till olika varianter av aktiviteter.

Skapa och spara filter för att snabbt plock fram rätt mottagare

Ni kan filtrera fram och lägga till eller ta bort mottagare från som exempel adressboken, medlemsregistret, aktivitetsanmälningar och grupper. Ni kan som exempel filtrera och välja alla som varit medlemmar föregående år men som ännu inte förnyat sitt medlemskap. Likaså kan ni addera alla som tidigare deltagit i olika aktiviteter liknade ett ny aktivitet som ni vill bjuda in till. Urval och filtervillkor kan även namnges och sparas så att ni ännu enklare kan skapa ett nytt utskick.

Exakt loggning och uppföljning

Alla enskilda meddelanden, oavsett de skickats som e-post eller SMS, sparas och följs upp individuellt så att ni kan se vilken information som skickats till vilken mottagare. Ni kan även se vem som öppnat de mejl/SMS som ni skickat. Dessutom taggas de automatiskt till individ, bokning mm så ni smidigt kan se allt som skickats i samband med ett visst ärende.