Förbund

Verksamhetssystem för förbund och distrikt

Mina Aktiviteter är ett verksamhetssystem byggt för att underlätta administrationen för förbund, distrikt och föreningar. Det är ett heltäckande system för bokföring, kursadministration och medlemsregister. Där ni enkelt skapar rapporter och aggregerade grupper på förbunds-, distrikt och föreningsnivå.

Tjänster anpassade för förbund, distrikt och föreningar

Integrera kursadministration och webbanmälan med medlemsregister, fakturering, betallösningar med OCR-hantering och bankkoppling. Mina Aktiviteter är kompatibelt med DAK-formatet för export av närvarodata. Det går även att automatisera bland annat LOK-stöd och bokföring . Det är ett molnbaserat verksamhetssystem, vilket innebär att användarna genom en helt vanlig webbläsare kan nå den information och de verktyg de behöver och har behörighet till.

Med Mina Aktiviteter går det även att automatisera bland annat LOK-stöd och bokföring. Det är ett molnbaserat verksamhetssystem, vilket innebär att användarna genom en helt vanlig webbläsare kan nå den information och de verktyg de behöver och har behörighet till.

Om en medlemsförening registrerar en föreningsmedlem kan ni ställa in så att den automatiskt även blir medlem i distrikt och/eller riksförbund. Ni kan även begränsa så att medlemskapet i distrikt och förbund betalas max en gång per individ.

Verksamhetsystem för dans- och idrottsrörelsen

Dans.se och Idrott.se är undersystem till Mina Aktiviteter speciellt anpassade för förbund och föreningar inriktade på dans, tävling och annan idrottsverksamhet.

Kunder

Svenska Danssportförbundet (DSF),Sveriges Dansorganisation (SDO)Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) och Folkdansringen (FDR) använder det på förbundsnivå och inom sina medlemsorganisationer för att administrera sin verksamhet. Därutöver används det av en mängd fristående föreningar och företag med koppling till dans.

Gratis provperiod för förbund

Om ni är intresserade av vår molntjänst lägger vi upp ett konto till er med anpassade inställningar. Ni kan sedan testa tjänsten under ett kvartal. Om ni inte vill fortsätta att använda tjänsten meddelar ni oss bara det och vi kommer inte att fakturera er något för att ha testat.

Intresseanmälan gratis testperiod

Kontakt

Kontaktuppgifter och mer information