Förbund

Förbund

Hantera föreningar, regioner och förbund med medlemskap, rapporter och aggregerade grupper.

Medlemskap kan ärvas uppåt i organisationen

Om en medlemsförening registrerar en föreningsmedlem kan ni ställa in så att den automatiskt även blir medlem i distrikt och/eller riksförbund. Ni kan även begränsa så att medlemskapet i distrikt och riks betalas max en gång per individ.

Kontakta oss