Eget anpassat innehåll

Eget anpassat innehåll har två huvudsakliga funktioner. Dels kan ni ladda upp egna villkor i samband med exempelvis webbanmälan. Dels kan ni addera egen HTML-kod till webbanmälan.

Eget anpassat innehåll (inloggning krävs)

Lägg extra information vid webbanmälan överst på aktivitetslistan

Skapa ett sidblock och tilldela det användningsområdet ”Anmälan, ingress”.

Skapa egen omslutande html-kod för alla sidor i anmälningsguiden

Skapa ett sidblock och tilldela det användningsområdet ”Anmälan, omslutande HTML”. Skriv sedan egen HTML-kod och inkludera inuti den egna HTML-koden fältet {CW_CONTENT:REG_FORM}. Den egna HTML-koden kommer att inneslutas i en body-tag och är begränsat till alla element som kan enligt HTML-standarden placeras inuti en body-tag.