Bankkoppling för automatisk avprickning

Som alternativ till manuell betalningsavprickning och e-bokföring så är det möjligt att automatisera betalningsavprickning och bokföring genom att utnyttja OCR-hantering och detaljerade datafiler från Bankgirot.

Filöverföring från bankgirot innebär att Bankgirocentralen en eller flera gånger per dag tillhandahåller detaljerad information om alla genomförda betalningar till ert bankgironummer. Det gör att ni direkt ser all information som ni annars bara ser på pappersutdrag eller i Bankgirots egen internettjänst Elin. Ni slipper själva kontrollera och sammanställa uppgifter från olika ställen och betalningsavprickningen kan automatiseras.

Hantering av OCR-nummer

Filöverföring och automatisk betalningsavprickning via Bankgirot fungerar både med och utan OCR-hantering.

När ni registrerar de bankkonton ni vill använda så anger ni i inställningarna för bankkontot om ni vill att betalningar till kontot skall göras i form av OCR-nummer. På alla standardmallar för betalningsavier, betalningspåminnelser mm där era kunder/deltagare uppmanas att betala någonting till detta konto så kommer betalningsreferensen att visas i form av ett OCR-nummer.

Bankkontoinställningar (inloggning krävs)

Om ni väljer hård, mjuk eller ingen OCR-kontroll alls beror av verksamhetens art och omfattning. För mindre organisationer med färre än tusen inbetalningar per år kan det ofta vara smidigast med ett enda bankgiro med mjuk OCR-kontroll medan det för större organisationer kan vara lämpligare med två separata konton där det ena har hård OCR-kontroll, d.v.s. bara accepterar giltiga OCR-nummer vid betalning över Internetbank. Med hård OCR-kontroll måste det alltid skickas ut ett giltiga OCR-nummer till dem som skall betala men det minskar samtidigt drastiskt den manuella handläggningen av inkommande betalningar.

Alla OCR-nummer kan ni också skriva in i det vanliga sökfältet utan något prefix och ni kommer då att hamna på relevant sida, oavsett om OCR-numret avser t ex en viss kursanmälan eller en viss medlem.

Inskannade och tolkade bilder av handskrivna inbetalningar

Har inbetalning skett via en handskriven gireringsblankett så ser ni direkt i systemet en inskannad bild av denna. Beroende på inställningar kan i många fall referens- eller OCR-nummer i handskriften också tolkas så att inbetalningen fortfarande kan prickas helt automatiskt tillsammans med alla andra inbetalningar.

Automatiskt avprickning

Direkt då betalinformationen levereras från Bankgirot så sker en automatisk avprickning av identifierade betalningar. Om ni använder hård OCR-kontroll kan ofta 100% av alla identifieras och betalningar prickas av helt utan manuell handpåläggning. I de fall betalningar inkommit som inte kan knytas till förväntade inbetalningar så hamnar de i en åtgärdslista för manuell granskning och identifiering.

Kontroll och hantering av inkomna bankgirobetalningar (inloggning krävs)

Snabbt tillgänglig information

Betalinformation förs över från bankgirocentralen en eller flera gånger per dag. Ofta är en betalning gjord under ordinarie arbetstid avprickad, konterad och klar bara några timmar efter att den fanns tillgängligt hos Bankgirot. Alla betalningar som skett utanför ordinarie arbetstid förs över först kommande vardag.