Bankintegration och automatiserad bokföring

Bankintegration till Nordea, SEB och Danske Bank

Utöver integrationer direkt mot olika betalleverantörer, t ex Swish och kortbetalningstjänster, så finns även möjlighet att lägga upp en integration direkt till er egna bank. Nordea, SEB och Danske Bank är klara. Handelsbanken förväntas klar våren 2024 och Swedbank förhoppningsvis senare under år 2024. Tidsplanen för Länsföräkringar Bank är inte fastlagd.

När ni aktiverar bankintegrationen så kommer vi varje dag att få rapporter från er bank med detaljerad information om alla transaktioner som skett på det bankkontot som ni aktiverat integrationen på. Det gör att vi exempelvis kan fånga upp alla bankgiroinbetalningar, SWIFT-betalningar, utbetalningar mm och kontera dessa. Konteringen sker vanligtvis helt automatiskt. De transaktioner som inte kan bokföras helt automatiskt hamnar på en restlista varpå ni informeras om detta via notiser och e-post.

Vi kan också stämma av bankkontot via saldouppgifter från banken. Det gör att samtliga transaktioner på bankkontot alltid återspeglas i er bokföring. Ni behöver aldrig mer i efterhand sitta och stämma av bankkontot.

Om ni har andra bokföringsprogram som också har en integration mot er bank så rekommenderar vi att ni använder ett separat bankkonto och bankgironummer för alla transaktioner som hanteras via oss.

Hur du aktiverar integrationen med SEB

Hur du aktiverar integrationen med Nordea

Hur du aktiverar integrationen med Danske bank kommer snart…

Tjänsten bankgiro Inbetalningar för övriga banker

Om ni är kund hos Swedbank, Handelsbanken eller Länsföräkringar bank kan ni aktivera tjänsten ”Bankgiro Inbetalningar” som gör det möjligt för oss att automatiskt fånga upp och pricka av alla inkomna bankgiroinbetalningar.

Har ni Handelsbanken eller Danske Bank rekommenderar vi dock att ni om möjligt avvaktar tills nya integrationen är på plats så slipper ni göra om efter kanske bara några veckor.

Hur du aktiverar tjänsten Bankgiro Inbetalningar