Frågor och svar


1. Varför kan jag som administratör inte ta bort en kurs?

Kurser får aldrig tas bort om det finns kopplingar till dem från andra tabeller, t ex kursanmälningar eller affärshändelser.

Idealiskt skulle systemet kontrollera alla eventuella kopplingar till en viss aktivitet och, om det inte finns några kopplingar, tillåta att kursadministratörer raderar aktiviteten. I praktiken rör det sig dock om så få tillfällen som kurser skall raderas att arbetet med att bygga detta gränssnitt har lagts på is och tills vidare får lokala administratörer kontakta supporten när det är aktuellt.

Däremot kan man som kursadministratör givetvis välja att inte längre visa aktiviteten publikt.


2. Kan vi kräva att man aktivt måste godkänna organisationens egna anmälningsvillkor vid webbanmälan?

Genom att i modulen ”Texter och innehåll” lägga in villkoren. Systemet kommer även att kräva att de som anmäler sig via webben aktivt godkänner dessa villkor innan anmälan kan slutföras.


3. Kan man lägga upp medlemskapsregistrering som en aktivitetsbokning?

Det fungerar men är inte optimalt eftersom man i så fall behöver skapa en ny aktivitet för varje ny medlemsperiod. I vissa specialfall, t ex om det finns ett så kallat stödmedlemskap som inte är ett medlemskap i egentlig mening så kan detta med fördel läggas upp på samma sätt som en aktivitetsbokning.