SDO-anslutna dansskolor och föreningar

Sveriges Dansorganisation (SDO) har ett avtal med CogWork AB som gäller alla till förbundet anslutna dansskolor och föreningar.

Tävlingsmodulen betalas av förbundet

Tävlingsmodulen i Dans.se är fri att använda för alla som är anslutna till förbundet SDO. Drift- och utvecklingskostnader betalas av förbundet.

Rabatterat pris för övriga tjänster

Kostnaden för att nyttja bastjänsterna i Dans.se för dansskolor och föreningar anslutna till SDO är endast 1.0% av alla inkommande betalningar som registrerats i tjänsten. Minimidebiteringen är 20 kronor per månad. På detta tillkommer 25% moms.

Så tycker några SDO-anslutna dansskolor om Dans.se

Tävlingsadministrationen är som sagt fri för alla SDO-anslutna organisationer. De kommentarer vi klippt in nedanför avser övriga delar av Dans.se, såsom kursadministration och betalningshantering.

”Dans.se has saved my sanity by simplifying my daily updatering process. Everything is so much quicker. From registering a new student to being able to easily track their history och payment history. The back up support is also fantastic!” – Paul Wilson

Wilson Dance Center

”Dans.se har kraftigt minskat tiden vi får lägga på administration och gett oss mer tid över till undervisning. Supporten på dans.se är mycket kunnig och alltid snabba och villiga att hjälpa till”. – Ted Heikura

Sinclairs