Behörigheter

Det går att i inställningar för grupper i adressboken ställa in mer specifika behörigheter till Mina Aktiviteter. Exempelvis kan ni skapa en grupp för instruktörer som ger dem behörighet att checka in deltagare till sina aktiviteter. Ett annat exempel är att skapa en grupp för revisorer som får läsbehörighet till all verksamhet. Där det sedan går att lägga till individer till grupperna för att de ska få de valde behörigheterna.

På sidan Grupper kan ni välja att redigera gruppinställningar för en grupp och under ”4. Tilldela alla gruppmedlemmar markerade behörigheter”, ställa in behörigheten för gruppmedlemmarna.

Grupper

Det finns nedanstående typer av behörigheter.

Villkorade behörigheter endast inom egna uppdrag
Behörighet som automatiskt sätts för de aktiviteter där gruppmedlemmarna är publika instruktör eller dold funktionär. Till exempel registrera närvaro och mejla alla deltagare.

Läsbehörigheter
Gruppmedlemmarna kommer att kunna se men inte ändra information i Mina Aktiviteter Till exempel se grundläggande personuppgifter för alla i adressboken och granska all bokföring.

Kundkommunikation
Till exempel kunna göra massutskick till alla i adressboken.

Skrivbehörigheter för alla aktiviteter
Till exempel hantera incheckningar och administrera anmälningar för alla aktiviteter.

Skrivbehörigheter för all ekonomi
Till exempel registrera betalningar i kassan och arbeta med löpande bokföring.