Behörigheter

Vill ni kunna styra mer detaljerat vem som får göra vad så skapar ni olika grupper i adressboken som ni kopplar olika behörigheter till. Exempelvis kan ni skapa en grupp som heter ”Revisorer” och  markera i gruppinställningarna att alla aktuella medlemmar i gruppen får se all verksamhet och ekonomi. Behörighet i gruppen ger dem alltså behörighet att se men inte ändra något. Sedan behöver ni bara hålla medlemmarna i gruppen aktuella men behöver inte i övrigt fundera om de har rätt behörigheter.

Nedan följer exempel på behörigheter som kan tilldelas via grupper.

Villkorade behörigheter endast inom egna uppdrag

 • Granska all verksamhet och ekonomi
 • Administrera aktiviteter (lägga till, redigera mm)
 • Administrera anmälningar (anta, avanmäla mm)
 • Hantera incheckning till alla aktiviteter
 • Registrera närvaro manuellt för alla aktiviteter
 • Registrera närvaro manuellt på egna aktiviteter
 • Registrera betalningar i kassa mm
 • Göra massutskick (e-post och SMS)
 • Granska all bokföring
 • Arbeta med löpande bokföring
 • Administrera vanliga ekonomi-inställningar, t ex kontoplan
 • Administrera alla ekonomi-inställningar, inkl. bankkonton