Behörigheter inom tävlingsmodulen

Åtkomsten till tävlingsinformation och möjlighet att ändra den styrs av grundläggande behörigheter, grupptillhörigheter och roller på enskilda aktiviteter.

Innehåll på denna sida

Användarroller

Centrala tävlingsadministratörer inom förbundet

Kanslipersonal och andra som skall administrera förbundets tävlingsverksamhet kan ges den behörighet de behöver på två sätt:

  • Tilldelas generell behörighet som minst personal/funktionär och adderas till gruppen ”Tävling, förbundsansvariga”.
  • Tilldelas maximal generell behörighet inom förbundet (Lokalt ansvariga).

Tävlingsledare och tävlingsorganisatörer

Tävlingsledare och tävlingsorganisatörer måste först adderas till gruppen ”Tävlings, förbundsfunktionärer” och sedan läggas upp som tävlingsledare/tävlingsorganisatör på den enskilda tävlingen.

Mer information finns i avsnittet Skapa/ändra tävling.

Behörigheten på enskilda tävlingar är tidsbegränsad och tillgängliga funktioner reduceras i flera omgångar efter att tävlingen genomförts.