Filtrera kalenderposter och aktiviteter

Exempel på begäran av XML-fil

https://minaaktiviteter.se/xml/?type=events&pw=


https://minaaktiviteter.se/xml/?type=courses&pw=

Parametrar

ParameterVärdenKommentar
catIdPositivt heltalAvgränsar till specifik kategori
openForAgePositivt heltal (ålder på potentiell deltagare)Avgränsar till aktiviteter öppna för specificerad ålder
instructorNamn, personnr, e-post, db-id, key mmAvgränsar till instruktör
eventGroupKod för aktivitetsgruppKoden sätter ni själva
dateIntervalnext3m, next6m, next1y, future, last3m, springTerm, summerTerm, autumnTerm mmAvgränsar till viss tidsperiod

Parametern regStatus

VärdeInnebörd
0Alla. Gamla, aktuella och kommande aktiviteter
OPEN_FOR_REGAlla aktiviteter som är öppna för anmälan
PUBLICAlla aktiviteter som just nu visas publikt (default*)
NONE_EXPIREDPublikt synliga, dolda och framtida aktiviteter
NOT_YET_SHOWNEndast framtida ännu ej visade aktiviteter

*) Förvalt. Om inget annat val aktivt anges används detta filter då aktivitetslistan hämtas

Visningsalternativ

VärdeInnebörd
show[longdescriptionAsPlainText]=1Omformeterar beskrivningen från HTML till enkel oformaterad text