Dropin

Aktiviteter kan exempelvis bestå av tio tillfällen som ges en gång i veckan under en termin med föranmälan till hela terminen.

Aktiviteter behöver dock inte ha föranmälan utan deltagare kan tillåtas att checka på ett enstaka aktivitetstillfälle in utan föregående anmälan. Dessa kallar vi dropin-aktiviteter.

Det är inte nödvändigt att endast tillåta dropin utan aktiviteter kan tillåtas vara mixade så att de som vill anmäla sig till hela serien är välkomna att göra det och får då en garanterad plats medan andra kan nyttja dropin på enskilda aktivitetstillfällen i mån av plats.

Aktivera från inställningar i aktivitetsgrupper

Om dropin skall tillämpas eller inte på en aktivitet styrs via aktivitetsgrupper. Ni kan exempelvis skapa en aktivitetsgrupp som ni kallar ”Dropin” eller ”Träningspass” och på den lägga in att det skall vara dropin.

Ni kan också villkora dropin till att endast individer som tillhör en viss adressboksgrupp eller är antagen till en annan aktivitetsgrupp tillåts checka in.

Öppning och stängning av dropin-bokning

I inställningarna för aktivitsgrupper kan ni lägga in hur många dagar, timmar och minuter innan ett aktivitetstillfälle startar som dropin skall öppna respektive stänga.

Om det är så att en aktivitet tillhör flera aktivitetsgrupper med dropin-regler så är det den första tiden för öppning och den senaste tiden för stängning av dropin-bokningsom används.

Om ni aktiverat dropin utan att lägga in någon information om när dropin öppnar eller stänger så kommer dropin att öppna 16 timmar innan start och stänga precis vid start.

Aktivera incheckning på plats

Gå till Admin > Aktivteter > Incheckning och öppna Fristående kundfönster

Exempel på användning

Träningskort. Ni kan skapa en aktivitetsgrupp som heter ”Träningskort” där ni lägger årskort, månadskort mm. Sedan kan ni i aktivitetsgruppen ”Träningspass” lägga in att endast de med aktiva bokningar inom gruppen ”Träningskort” tillåts checka in.

Fria träningar. Om ni ger ett antal olika kurser kan ni lägga in att de som deltar i någon av kurserna också kan checka in till era fria träningar som är avsedda för just de kurserna.

Medlemsaktiviteter. Om ni har möten föreläsningar, sociala arrangemang och annat öppet för vissa grupper, t ex alla era medlemmar, lägger ni enkelt upp dessa som dropin-aktiviteter.