Tilldela startnummer

Efter att anmälan stängt kan man direkt i Mina Aktiviteter tilldela startnummer baserat på tillgängliga nummerlappar. Startnummer tilldelas i två steg. Först slumpar och finjusterar ni startordningen. Därefter tilldelar ni startnummer utifrån den givna startordningen.

Innan ni börjar att arbeta med startordningen för enskilda par och trior måste ni dock först uppdatera vilka klasser som startar tillsammans och i vilken ordning de startar. Hur ni gör det står i handledningen under Redigera tävlingsinformation.

Nummerlappserier

Lägga in nummerlappserier som saknas

I tävlingsmodulen under Administration hittar ni länken Nummerlappserier (inloggning krävs) Där kan ni se vilka nummerlappserier som redan finns upplagda från olika tävlingsarrangörer. Finns inte den nummerserie ni söker så kan ni lägga till en ny. Behöver ni redigera en befintlig serie, exempelvis tala om att vissa nummer inte längre finns, så kan ni även göra det därifrån. Vänligen namnge nya nummerlappserier även om just den organisatören endast har en nummerserie. Vissa kan ju ha flera nummerserier och då måste man kunna särskilja dem. Namnet kan exempelvis vara ”Swingkattens nummerlappar”.

Granska befintliga och lägg till nya nummerlappserier

Koppla en specifik nummerlappserie till tävlingen

När nummerlappserien finns upplagd i Mina Aktiviteter så kan ni koppla den till den aktuella tävlingen. Ni gör det genom att på översikten för den enskilda tävlingen klicka på länken ”Redigera inställningar”.

Slumpa och finjustera startordning

Vad exakt menas med startordning?

Startordning fungerar som startnummer men är endast relativt och har betydelse bara inom en enskild klass eller inom en hopslagen klass. Startordningens funktion är alltså att tala om i vilken ordning lagen skall starta inom klassen.

Slumpa en ny startordning

För att slumpa startordningen inom samtliga klasser plockar ni upp anmälningarna till tävlingen och klickar på länken ”Slumpa ny startordning”. Siffervärdena genereras som hela tiotal för att i efterhand enkelt kunna flytta om inom startordningen. Lag som strukits undantas och placeras sist.

Finjustera startordningen

Eftersom det inte finns någon logik i slumpandet så vill ni kanske finjustera den så att alla tävlande från samma klubb inte startar i samma kvalificeringsheat. Det gör ni genom att ändra siffrorna i rutorna för startordning och därefter klicka längst ned under listan på ”Verkställ”.

Tilldela startnummer

När ni är nöjd med startordningen klickar ni på länken ”Tilldela startnummer”. Alla lag som inte strukits kommer då att tilldelas ett startnummer enligt följande principer:

  • Första numret sätts till första numret i nummerlappserien avrundat uppåt till närmaste jämna tiotal
  • Lag där någon av de manliga medlemmarna redan fått ett startnummer återanvänder det lägsta av dessa startnummer
  • Lag i samma klass där ingen av de manliga deltagarna tidigare fått ett startnummer tilldelas närmaste högre lediga startnummer i nummerlappserien
  • Mellan varje klass skjuts det in först in extra två extra nummer plus 10 procent av antalet startande lag i sista klassen. Därefter avrundas startnumret uppåt till närmaste jämna tiotal

Ångra startordning eller startnummer

Visa samtliga anmälningar till tävlingen genom att i sökfältet ändra ”Visa:XXX” till något tillräckligt stort och klicka på ”Sök”. Markera därefter alla raderna i tabellen genom att klicka i övre vänstra hörnet på tabellen. Gå längst ned på sidan, välj ”Med markerade: Radera startordning” och klicka på verkställ för att nollställa startordningen. Motsvarande kan göras för startnummer.