Inställningar och alternativ för grupper

Grundinställningar

Typ av grupp

Det finns i systemet ett antal grupptyper som har speciella funktioner, som t ex medför vissa rättigheter eller att gruppmedlemmarna visas i olika sammanhang. De speciella grupptyperna kan väljas i en rullgardinsmeny. Om ingen av de speciella grupptyperna passar så låt typen förbli ”Standard”.

Gruppnamn

Försök att hitta ett beskrivande men inte allt för långt namn på gruppen. Kan innehålla små och stora bokstäver, siffror, mellanslag och svenska tecken.

Beskrivning

Försök vara så utförlig för att berörda personer skall förstå gruppens funktion. Använd bara ren text utan html-taggning.

Tillhörande e-postlista

Att koppla en e-postlista till gruppen är inte nödvändigt men ofta väldigt praktiskt för att enkelt kunna kommunicera inom gruppen.

Listadress

Den e-postadress som skall kunna användas för att skicka ett e-postmeddelande som sprids till alla de aktuella gruppmedlemmar som inte undantagits från utskick.

Om e-post till organisationens egna domänadress, eller en subdomän av den, hanteras på CogWorks servrar så kan den domänadressen eller användas för gruppens mejladress. En listadress kan då se ut som ledare@demoforening.se.

Hanteras däremot organisationens e-post inte på CogWorks servrar måste listadressen gå till en domänadress som administreras av CogWork, t ex domänen minaaktivieteter.se, idrott.se eller dans.se. Det får heller inte förekomma risk för sammanblandning mellan olika organisationer varför organisationens unika referenskod inom systemet måste placeras sist innan @-tecknet och föregås av en punkt. En listadress kan då istället se ut som ledare.demoforening@dans.se.

Listprefix

När ett mejl adresseras till listan så sätter systemet automatiskt till listprefixet inom hakparenteser framför meddelandetiteln. Om exempelvis listprefixet är Ledare och mejlets titel är Utbildningsplan så ändras titeln automatiskt till [Ledare]Utbildningsplan innan det når mottagarna. På det sättet blir det väldigt tydligt för mottagarna att det inte är ett privat mejl utan ett mejl skickat till gruppen Ledare.

Använd endast engelska bokstäver, siffror och understreck i listprefixet. Både stora och små bokstäver kan användas.

Svara till

Valet ”Svara till” styr vilken ny mottagare som väljs så gruppmedlemmen som fått mejlet i sitt egna mejlprogram klicka på ”Svara”.

För större grupper bör detta normalt sättas som ”Endast avsändare” eftersom e-postlistan annars lätt kan bli så pratig att personer väljer att lämna e-postlistan.

Maxvikt

Många som själva sitter på bredband skickar ibland av okunskap eller obetänksamhet mejl på flera megabyte till e-postlistor med resultat att andra medlemmar kan få sin e-post eller hela sin Internetuppkoppling blockerad. Av den anledningen finns det en begränsning för hur stora mejl som får skickas till e-postlistor.

Vilka som får skicka till listan

Med valet ”Alla” så finns ingen begränsning alls över vem som får skicka till listan. Detta är lämpligt för grupper man vill skall vara helt öppna att kontaktas av vem som helst.

Valet ”Medlemmar innebär att e-postadressen från vilken mejlet skickas måste finnas registrerad i systemet på någon av gruppens medlemmar.

Valet ”Moderatorer” innebär att endast de som i gruppen är satta som moderatorer får skicka till listan. Detta är ett självklart val vid exempelvis stora nyhetslistor som går till väldigt många mottagare.

Oavsett inställningar av vem som får skicka till listan så får alltid organisationens egna administratörer alltid skicka till alla e-postlistor inom organisationen.