Hantera tävlingslicenser

En tävlingslicens är endast giltig under en begränsad tid, normalt ett år.  En individ kan därför ha många licenser registrerade även om licensnumret är detsamma på flera av licenserna. En individ kan också samtidigt ha aktuella tävlingslicenser utfärdade av olika förbund, t ex både från nationella förbund och från överordnade internationella förbund. Vissa förbund, t ex Danssportförbundet, har under en period återanvänt gamla licensnummer varför flera personer kan ha tilldelats samma licensnummer. Det förekommer även att en och samma individ innehaft olika licensnummer under olika tävlingsår.

Ansökningsförfarande

  • Licensansökan kan skapas av de tävlande själva via Mina tävlingssidor eller av klubben/skolan
  • Om licensavgiften inte är betald eller om klubben/skolan inte godkänt licensansökan så räknas ansökan som ofullbordad. Den tävlande får preliminär anmäla sig till tävlingar men får inte starta innan allt är godkänt och betalt.
  • Om licensen vare sig utnyttjas eller betalas innan tävlingsårets slut så makuleras licensansökan utan krav på betalning.

Licensstatus

Alla tävlingslicenser har en specifik licensstatus. Även om ni i systemet kan se alla licenser, oavsett licensstatus, så är det endast licenser med status godkända som ger rätt att starta på tävlingar.

OBEKRÄFTADE LICENSER Markeras i listor med X på grå bakgrund. Om en tävlande i en resultatlista representerat en viss klubb utan att det i systemet finns någon information om att den tävlande har licens inom den klubben så skapas automatiskt en obekräftad licens. Obekräftade licenser skall så snart det är möjligt utredas och justeras.

PRELIMINÄRA LICENSER Markeras i listor med P på orange bakgrund. En preliminär licens som manuellt registrerats av den tävlande själv eller av ansvariga i klubben. Preliminära licenser är endast en viljeförklaring eller intention om att den tävlande vill ha en ny licens. Preliminära licenser kan tas bort av klubbansvariga.

ANSÖKTA LICENSER Markeras i listor med A på gul bakgrund. Då klubbansvariga signerat tidigare preliminära licenser så visas de som ansökta från klubben. Signerade licenser kan inte tas bort.

GODKÄNDA LICENSER Markeras i listor med G på grön bakgrund. Först då betalningen för en ansökt licens har fullgjorts och licensen har godkänts av förbundsansvariga tilldelas licensen statusen godkänd.

Hitta och granska befintliga tävlingslicenser

Start > Tävling > Licensierade individer (inloggning krävs)

Klicka på ”Avancerade sökalternativ” i överkanten av den gröna sökrutan för fler urvalskriterier.

Förbundsspecifika tävlingslicenser

Svenska Danssportförbundet

Samtliga tävlingslicenser utfärdade av Svenska Danssportförbundet sedan år 2005 finns inlagda och sökbara i Dans.se. Licenser inom Sveriges Dansorganisation (SDO) finns komplett registrerade i Dans.se från och med år 2013. Licenser från tidigare år finns ibland men inte alltid inlagda i Dans.se.

Lägg till en ny person som inte tidigare tävlat inom förbundet

Sök först efter personen i klubbens adressbok. Det gör ni enklast genom att i sökrutan, som finns uppe i övre högra hörnet på alla, sidor skriva in personens namn och klicka på ”Sök”.

  • Får ni ingen träff alls hamnar ni i adressboken. Klicka på ”Ny person” ute till höger för att lägga till personen.
  • Får ni träff på flera personer hamnar ni också i adressboken. Om någon av de personer som visas i listan är den ni söker så klickar ni på personens namn. Annars klickar ni på ”Ny person” ute till höger för att lägga till personen.
  • Om det endast finns en person som matchar sökningen så hamnar ni direkt på personöversikten för den individen. Om det är fel person så klickar ni på länken ”Adressbok” i överkanten av webbsidan. I adressboken klickar ni sedan på ”Ny person”.

När ni fått upp redigeringsbilden för den nya personen så fyller ni i alla de fält ni känner till. Förutom namnet är fullständigt personnummer och en fungerande e-postadress väsentligt att ha med på tävlande. När ni fyllt i uppgifterna så klickar ni på ”Spara” och kommer då till personöversikten. för den aktuella personen.

När ni befinner er på personöversikten så klickar ni på ”Tävlingsinfo” i högerkolumnen. Ni kommer då till tävlingsöversikten över samma person. Där väljer ni ”Registrera ny licens”, skriver in uppgifterna och klickar på ”Spara”. Nu har ni lagt till en ny tävlande med en preliminär tävlingslicens i er klubb.

Vill ni gå direkt till adressboken utan att söka först så hittar ni den under Admin > Adressbok (inloggning krävs)

Klubbyte vid hel- eller halvårsskifte

Om individen har eller tidigare har haft licens vi en annan klubb kan ni inför hel- eller halvårsskiftet ändå välja att ansöka om en ny licens i er egen klubb. Den klubb som individen tidigare tävlat för behöver däremot inte göra något alls.

Börja med att plocka fram tävlingsöversikten för personen. Det kan ni göra genom att i fritextfältet i sökrutan på listan över alla tävlande (inloggning krävs) skriva individens namn. Tänk också på att lämna sökfälten för klubb, licensår mm blanka eller med uppgifter som stämmer med den tävlande.

Inne på den tävlande klickar ni på ”Ny licens i er klubb”. Sätt startdatum för licensen till exempelvis den 1 januari eller juli och spara . Signera på samma sätt som andra licenser (se nedan).

Preliminär förnyelse av befintliga licenser

För individ som redan har eller har haft tävlingslicens så är det möjligt att förnya licenser i klump direkt via listan Start > Tävling > Licensierade individer (inloggning krävs). Markera bara alla individer som skall ha förnyad licens, välj längst ned exempelvis ”Förnya licens för år 2021” och klicka på ”Verkställ”. Observera att urvalet i gröna sökrutan kan behöva ändras för att hitta alla individer.

När den tävlande tidigare år tävlat för en annan klubb

Den klubb som individen tidigare tävlat för behöver inte göra något alls. Individens nya klubb behöver däremot söka licens för individen vilket görs på samma sätt som för individer som tidigare tävlat för den egna klubben.

Ändra från låg- till höglicens

När ni ansöker om nya licenser eller förnyar licenser kan ni bland licensalternativen välja om ni vill söka låg- eller höglicens. Innan ni signerat licensen kan ni också ändra valet genom att klicka på redigerasymbolen invid den aktuella licensen.

Om ni under pågående tävlingslicens behöver ändra från låg- till höglicens ansöker ni om en helt ny höglicens och signerar licensansökan som vanligt. Innan det att att förbundet godkänt ansökan och betalning kommer både den gamla och nya licensen att få en varningsflagga som talar om att det både finns en gammal giltig licens och en ny ansökt licens som delvis avser samma tidsperiod.

Signera preliminära licenser

Innan licensansökningar kan signeras måste de redan finnas inlagda som preliminära eller alternativt som obekräftade (se ovan).

Licensansökningar från klubben signeras genom att någon av de funktionärer som är upplagda som tävlingsansvariga eller administratörer i klubben/skolan loggar in i Mina Aktiviteter öppnar sidan för att signera licenser och föjler vidare instruktioner där.

Start > Tävling > Administration > Signera licensansökningar (inloggning krävs)

Inga papper behöver skrivas på eller skickas in till förbundet utan när du i egenskap av tävlingsansvarig signerar licensansökningarna tar du på dig ansvaret för att licensinnehavarna och eventuell målsman informerats om och förstått förbundets regler kring tävlingsverksamheten liksom att kubben/skolan fullgör sina övriga åligganden i samband med licensansökan.

Betalning av signerade licenser

Betalning kan ske enskilt av den enskilda individen eller av klubben/skolan. Mer detaljerad information hittar ni på:

Betala licenser

Förbundsspecifika bestämmelser

Svenska Danssportförbundets regler för dansare med licens vid fler klubbar

Inom Svenska Danssportförbundet kan en tävlande samtidigt tävla för olika klubbar inom olika discipliner, t ex kan utövaren tävla för en klubb i BRR-danser och en annan i tiodanser. Däremot är det inte möjligt att inom en och samma disciplin samtidigt ha licens hos flera klubbar.

Om en tävlande har licens vid två olika klubbar hanteras detta rent tekniskt som två separata licenser men som är knutna till olika discipliner. Då tävlande exempelvis anmäler sig till BRR-tävlingar tävlar utövaren automatiskt för den klubb inom vilken han/hon har licens inom BRR.