Bevakningar av aktuella ärenden

Varje natt kontrollerar systemet vilken information som behöver delges vilka användare. Viss information skickas alltid, annan information skickas endast om användaren aktiverat bevakningar av aktuella ärenden.

Exempel på information om endast skickas om användaren aktiverat bevakningar är påminnelser om att användaren skall hålla en eller flera träningspass följande dag. Har användaren behörighet att se och närvaroregistrera deltagare så inkluderas även en länk till den digitala avprickningen för det aktuella aktivitetstillfället.

Kontrollera och addera bevakningar

I adressboken under vyn ”Bevakningar” kan ni som administratörer se vilka andra användare som aktiverat bevakningar och vilka som inte gjort det.

Som administratör kan ni inte ändra andras bevakningar om de redan gjort ett aktivt val. Har användarna inte själva gjort ett aktivt val kan ni däremot aktivera bevakningar för dem. För att göra det så markerar ni i adressboken de användare ni vill aktivera bevakningar för och väljer ”Med markerade: Lägg till bevakning”.