Hämta ut datafil med anmälningar

Ni som är tävlingsledare kan när som helst, t ex dagen efter att den ordinarie tiden för tävlingsanmälan gått ut, hämta alla tävlingsanmälningar från Mina Aktiviteter.

Information som lagts in i Mina Aktiviteter om sammanslagning av klasser och startordningen för klasserna liksom startnummer för de tävlande kommer med i exportfilen. Om ni hämtar ut filen efter tävlingen påbörjats kommer även placering och UP med om det har matats in.

Hitta exportfunktionen

Exportfunktionen hittar ni via länken ”Exportera anmälningar” en bit ned i högermenyn översiktssidan för tävlingen. Översiktssidan för en tävling hittar ni genom att gå till ”Alla tävlingar”, klicka på tävlingens namn och klicka vidare på ”Visa tävling”.

För att komma åt exportfunktionen måste ni också vara inloggade som tävlingsfunktionär vid arrangerande förbund.

Start > Tävling > Alla tävlingar (inloggning krävs)

Datafält/kolumner i exportfilen

Vissa kolumner kommer alltid att visas i exportfilen men många kolumner väljer ni själva om ni vill ha med eller inte.

NamnInnehåll/beskrivningVisas
RadRadnummer. Gör det lättare att återgå till ursprunglig sorteringsordning vid efterbearbetningEj förvalt
KlassrubrikSammanslagna klasser som mellanrubriker på egna raderFörvalt
StartnrStartnummerAlltid
PlacPlacering. Blank=okänd, S=Struken, ITG=Ingen tävling genomfördAlltid
FNått finalAlltid
UPKolumn för tilldelade uppflyttningspoäng på aktuell tävling. Normalt blank vid exportAlltid
Namn 1Namn på individ 1Alltid
Namn 2Namn på individ 2Alltid
Namn 3Namn på individ 3. Kolumnen utgår om individ 2 och 3 visas i samma kolumn med radbrytningEj förvalt
KlubbKlubbeteckning för alla tävlande, exempelvis XXX/YYYAlltid
KlassVilken enskild klass som paret/trion är anmält tillAlltid
Startar iSammanslagna klasser för varje enskild anmälan/resultatEj förvalt
TidigareTre sista resultaten senaste året. Främst avsett för SM och DMEj förvalt
VarningVarningar och misstänkta felFörvalt
NoteringNoteringar som gjorts vid anmälan eller senareEj förvalt
Klubb 1Klubbförkortning för individ 1Alltid
Klubb 2Klubbförkortning för individ 2Alltid
Klubb 3Klubbförkortning för individ 3Alltid
Lic 1Licensnummer för individ 1Alltid
Lic 2Licensnummer för individ 2Alltid
Lic 3Licensnummer för individ 3Alltid
Född 1Födelseår för individ 1Alltid
Född 2Födelseår för individ 2Alltid
Född 3Födelseår för individ 3Alltid
LänkLänk till individ, par, trio, grupp eller lagEj förvalt

Inställningar för exportfil

Alla eller endast godkända anmälningar

Ni kan välja att hämta alla anmälningar eller endast de anmälningar som godkänts av tävlingsansvariga inom berörda klubbar.

Visa namn på individ två och tre i ett lag i samma cell

Väljer ni detta alternativ så syns namn tre vanligtvis inte direkt då filen öppnas i Excel utan ni måste först öka höjden på alla raderna med trior. Mer om detta hittar ni i denna handledning på sidan .

Exportera datafil för import i annat program

Med lämpliga exportinställningar kan datafilen sedan importeras till ett annat dataprogram, exempelvis till sekretariatsprogram som Vote4Dance .

Filformat

Informationen får ni ut i form av en textfil som ni kan spara på er egen dator och öppna med exempelvis Microsoft Excel för vidare bearbetning. Teckenkodningen är ISO-8859-1, ofta benämnt Latin-1, vilket är en mycket vanlig kodning som stöds väl av de allra flesta datorprogram. Filformatet är semikolonseparerad text, så kallat CSV-format och filändelsen är också cvs. Innehållet i kolumnerna omsluts av dubbelapostrofer. Även det är ett mycket vanligt format som stöds av de flesta kalkylprogram. En fördel med detta filformat är att det tillåter radbrytningar inuti enskilda datafält/celler.

CSV-filen kan innehålla rader som börjar med tecknet #. Dessa rader innehåller endast kringinformation (metadata) om filen. Skall ni bearbeta exportfilen maskinellt så ignorera lämpligtvis alla rader som inleds med ett #-tecken.

Övrigt

Dölj överflödiga kolumner

I filen ni hämtar finns kanhända fler kolumner än ni är intresserade av. För att underlätta återläsning till Mina Aktiviteter så är det dock bra om ni endast döljer vissa av dessa kolumner istället för att helt radera dem. Då kan vi exempelvis utnyttja licensnumren för att minska risken för feltolkningar av personer med samma namn. Ni döljer kolumner genom att markera kolumnerna och välja ”Dölj kolumn”. Ni kan sedan när som helst välja att visa dem igen.

Äldre filformat

Sedan tidigare finns också möjligheten att hämta en enklare textfil där kolumnerna är separerade med tabbar och teckenkodningen är det internationella standardformatet UTF-8. Länken till den filen heter ”Deltagarlista, textfil”. Det har dock visat sig att Microsoft Excel som många använder har problem att hantera dessa filer varför filformat och teckenkodning ändrats.

Relaterad information i handledningen

Mer information om hur ni hanterar datafilen ni hämtat i MS Excel