Utvärderingsformulär

Ni kan utforma egna utvärderingsformulär, koppla utvärderingsformulär till en eller flera aktiviteter och aktivera automatiska utskick till deltagarna där de ombeds att fylla i utvärderingen direkt på webben. Svarsalternativ som väljs i listor kan kopplas till numeriska värden för beräkning av medelvärden och annat. Efteråt kan ni ta del av statistik från formuläret, en aktivitet i taget, för en grupp av aktiviteter eller med annat urval. Ni kan även exportera formulärsvaren till MS Excel eller annat program för vidare analys.

Skapa ett eget utvärderingsformulär för en eller flera aktiviteter

Utvärderingsformuläret skapar ni via frågeformulärsverktyget (inloggning krävs) på samma sätt som ni skapar anmälningsformulär mm. Under formuläret grundinställningar så väljer ni att det skall vara tillgängligt som utvärderingsformulär för aktiviteter. Ni kan med fördel använda samma utvärderingsformulär till många olika aktiviteter. Ni kan också skapa flera olika utvärderingsformulär som ni använder till olika typer av aktiviteter.
För att systemet skall veta vilket formulär ni vill använda för vilken aktivitet behöver ni addera utvärderingsformuläret till alla kurser ni vill använda det på. Det kan ni bland annat göra för många aktiviteter samtidigt via kurslistan. Valet av utvärderingsformulär följer också med om ni t ex duplicerar en aktivitet.

Schemalägg aktuella aktiviteter

Eftersom den automatiska hanteringen av kursutvärderingar kontrollerar när aktiviteterna slutar så är det nödvändigt att schemalägga aktiviteterna.

Utvärderingsformulär skickas automatiskt med e-post

Om ni adderat ett utvärderingsformulär till en aktivitet så skickas automatiskt en förfrågan med e-post till alla deltagare om att fylla i formuläret. Förfrågan skickas dagen efter aktiviteten slutat. Ni kan, om ni även vill, ställa in så att upp till två påminnelser skickas. De skickas i så fall en vecka efter föregående förfrågan om att fylla i utvärderingen. Hur många påminnelser som systemet skall skicka kan ni ställa in i inställningarna för aktiviteterna.

Skicka utvärderingsformulär manuellt vid andra tidpunkter

Ni kan om ni vill enkelt skicka utvärderingsformuläret vid andra tidpunkter än vid aktivitetens slut. Ni går då till aktivitetslistan, markerar de aktiviteter ni vill skicka utvärderingarna till och väljer “Skicka utvärderingsformulär”. Om ni gjort det så håller systemet koll på att det skickats och kommer inte att automatiskt skicka en förfrågan vid aktivitetens slut (frånsett eventuella automatiska påminnelser om ni begärt det).
Förutom att ni kan skicka utvärderingarna redan innan aktiviteten är slut så kan ni skicka dem till äldre aktiviteter som inte hade något utvärderingsformulär kopplade då de slutade.

En aktivitetslista anpassad för att hantera utvärderingar hittar ni på Admin > Aktiviteter > Utvärderingar (inloggning krävs).

Alla svar kopplas automatiskt till aktivitet och deltagare

Eftersom utvärderingen fylls i via webben är det enkelt att koppla samman deltagare och enkätsvar (det gäller alla enkätundersökningar som görs via webben). Förfrågan om att fylla i enkäten skickas till den som är ansvarig för anmälan, dvs normalt en förälder om deltagaren är ett barn. Däremot visas på sidan vilken deltagare enkäten avser. Ni behöver alltså inte fråga vilken aktivitet svaret gäller, hur gammal deltagaren är etc.