Kalender och nyhetsflöden

Vill ni hämta data för er egen organisation så byter ni ut exempelorg i exemplen nedan mot er egen organisationskod. Organisationskoden finns på sidan Integration i Mina Aktiviteter,

Visa enskilda schemalagda aktivitetstillfällen

Kalenderfil

Ni hämta en iCalfil som kan användas av andra kalenderprogram på mobiltelefoner, datorer eller andra servrar.

Ni kan även hänga på parametrar i anropet såsom ?today, ?tomorrow eller ?maxdays=7.

https://idrott.se/exempelorg/ical/

https://idrott.se/exempelorg/ical/?today

https://idrott.se/exempelorg/ical/?tomorrow

https://idrott.se/exempelorg/ical/?maxdays=3

Visa hela aktiviteter och events

RSS-flöde

Nyhetsflöden kan hämtas i form av RSS 2.0 vilket är ett vanligt XML-baserat dataformat.

https://idrott.se/rss/?org=exempelorg

Avskalad HTML

Ett enkelt sätt att göra detta är genom att i en så kallad ram anropa en avskalad men komplett HTML-sida.

https://idrott.se/tools/calendar/?org=exempelorg

Vilka händelser visas i kalendern?

Som standard visas endast framtida eller pågående händelser sorterade efter starttid. Exakt vilka och hur många kan styras genom att parametrar enligt nedan..

Variabler

För att styra hur kalendern ser ut och vad som visas i den kan ett antal så kallade GET-variabler skickas med url:en, t ex

https://idrott.se/tools/calendar/?org=swingkatten;maxDays=14;maxRows=12

Variabler och värden skall skrivas med små bokstäver.

Variabel Standard Beskrivning
org Genom att skicka med en befintlig organisationskod begränsas urvalet utifrån organisationen. Även händelser taggade som gemensamma för alla organisationer visas. Om ett stildokument är kopplat till organisationen så infogas också en referens till detta så att dokumentet stämmer med organisationen övriga layout.
restrict Samma som org-variabeln frånsett att gemensamma händelser inte inkluderas såvida de inte primärt tillhör den aktuella organisationen
maxRows 20 Begränsar det maximala antalet träffar (rader) som visas i kalendern. Om inget värde skickas med begränsas detta som standard till 20 rader.
maxDays Begränsar det maximala antalet dagar framåt i tiden som visas i kalendern. Om inget värde skickas med är detta obegränsat, dvs begränsningen ligger som standard i antalet rader snarare än antalet dagar framåt i tiden.
minDate Aktuellt Visa endast händelser som avslutas detta datum eller senare
maxDate Visa endast händelser som startar detta datum eller tidigare

Att länka till en enskild post i kalendern

För att referera till en viss kalenderpost kan man använda en länk av typen
https://minaaktiviteter.se/event/XXX där XXX är kalenderpostens ID-nummer. Anges inget format levereras den som HTML. Vill man hämta den i i XML-format används istället länkadressen https://minaaktiviteter.se/event/XXX.xml där XXX skall ersättas med kalenderpostens ID-nummer. För att hämta posten som vcal-fil används stället