Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsår är en grundläggande inställning som alltid måste finnas upplagt. Samma inställning styr verksamhetsår, räkenskapsår och medlemsår.

Start- och slutdatum för verksamhetsår

Inom de flesta organisationer sammanfaller verksamhetsåret med det vanliga kalenderåret, dvs första januari till sista december. I systemet lägger ni dock själva in datumgränser för alla verksamhetsår. Brutna eller förlängda verksamhetsår medför därför inga problem.

Eventuella medlemsavgifter

I inställningarna för verksamhetsår lägger ni även in uppgifter för eventuella medlemsavgifter för det aktuella verksamhetsåret.  Inom samma verksamhetsår kan ni lägga upp olika medlemsavgifter för olika medlemskategorier. Ni kan också lägga in att medlemsavgiften skall reduceras från och med ett visst datum. När sedan medlemsavgiften aviseras så anpassas medlemskategori och pris automatiskt utifrån exempelvis individens ålder och när på året som medlemskapet tecknas.

Även nästkommande verksamhetsår bör läggas upp i systemet

För att ni skall kunna lägga upp planerade aktiviteter även under nästkommande år är det viktigt att ni i god tid lägger upp nästkommande verksamhetsår i systemet. Om ni inom organisationen har medlemskap så är det också praktiskt att kunna göra individer som råkat dubbelbetala medlemskap till medlemmar nästa verksamhetsår.

Automatiska periodiseringar

När ni i systemet registrerar avgifter för aktiviteter och medlemskap som avser ett framtida räkenskapsår så periodiseras detta automatiskt. Alla omförningar i bokföringen från förutbetalda avgifter till faktiska avgifter kommer att samlas på ett verifikat daterat första dagen i nya räkenskapsåret.

Alla aktiviteter ni lägger upp kommer alltid att knytas till ett visst verksamhetsår. Om ni inte uttryckligen väljer något annat kommer systemet att plocka perioden från aktivitetens startdatum. Har ni en aktivitet som löper över två räkenskapsperioder kan ni dock i aktivitetsinställningarna markera att alla automatkonterade intäkter skall knytas till det senare räkenskapsåret.

Hur ni kontrollerar och lägger upp verksamhetsår

Välj Organisation  > Verksamhetsår i menyn under Admin-fliken.

Kontrollera att ”Inkludera tomma” är ibockad. Om inte så gör det och klicka på ”Sök”.

Om det saknas perioder så klicka på ”Lägg till ny period”. Systemet föreslår då uppgifter för den nya perioden. Kontrollera att datum för verksamhetsåret stämmer och att medlemsavgifterna för resp. kategori är korrekta. Om ni har lägre medlemsavgift efter ett visst datum (t.ex. personer som blir medlemmar på hösten betalar halva ordinarie priset) så lägger ni in detta här

TIPS: Vi rekommenderar att ni god tid  lägger in efterföljande verksamhetsår så att det i slutet av verksamhetsåret funkar smidigt med uppläggning av planerade aktiviteter och registrering av förutbetalda avgifter.