Förbund

Förbund

Adressboken visar kopplingar mellan individer och medlemsorganisationer

I de fall ett förbund har förbundsinloggning till alla sina
medlemorganisationer kan förbundsadministratörerna direkt i adressboken
se vilka medlemsorganisationer en enskild individ har kopplingar till.
En kopplig innebär helt enkelt att individen är sökbar i
medlemsorganisationens adressbok. Individen kan ha varit medlem,
deltagit i aktiviteter eller bara blivit inlagd som kontaktperson. Det
innebär inte att individen just nu är medlem eller ens aktiv inom
medlemsorganisationen.

Medlemskap i förbund via medlemsförening

Det går att sätta upp så att personer som registreras som medlemmar
inom en medlemsorganisation automatiskt blir medlem i förbundet. Detta
kan ställas in separat på både distrikts- och riksnivå.

Förbundsmedlemmens huvudförening

Om medlemskap ärvs från medlemsföreningar till förbund och en individ
samtidigt är medlem i flera medlemsföreningar så kommer en av
föreningarna att markeras som huvudförening. Detta sker automatiskt men
kan vid behov justeras manuellt via förbundsmedlemskapet.

Den viktigaste funktionen för huvudmedlemskap är att avgöra vilken
medlemsförening som skall belastas med en eventuell förbundsavgift för
individen.

När ni är inloggade som förbundsadministratörer visas huvudföreningen
direkt i medlemsregistret.