Närvarokort för utskrift

Närvaroregistrering göras av aktivitetsledare från sina egna mobiler/plattor/laptops. Det går även att checka in deltagaren automatiskt genom som exempel en streckkodsscanner som läser av deltagarnas körkort, medlemskort mm. Närvaroregistreringar kan sedan exporteras i flera olika format för import till andra system. Det finns även stöd för automatisk synkronisering till exempelvis IdrottOnline . Vanligtvis finns därför inget behov av att föra närvaro på papper. I vissa fall är det ändå önskvärt att skriva ut närvarokort på papper, exempelvis vid samarbeten med studieförbund som vanligt har äldre datasystem som saknar möjlighet att utbyta närvarodata.

Att skriva ut många närvarokort samtidigt

Gå till ”Admin (inloggning krävs) och sedan välj ”Ändra många rader samtidig” i verktygsmenyn för listan. Du kan sedan markera de kurser och aktiviteter du vill plocka ut närvarokort och i rullgardinsmenyn vid ”Med markerade” välja att hämta närvarokort. Du kan då skriva ut närvarokort från många aktiviteter samtidigt.

Ändra informationen som visas på närvarokorten

Under Visa-fliken så kan du välja vilka uppgifter som skall finnas med på närvarokort. Vill du ändra hur de visas som standard så kan du enkelt spara en vy som ny standard för organisationen genom att klicka på spara-ikonen invid sökvillkoren.

Aktivitetsledare kommer åt närvarokorten utan inloggning till organisationen

Aktivitetsledare som ni gett behörighet att ta del av deltagarlistan kommer åt närvarokorten från ”Start (inloggning krävs), även om de i övrigt saknar inloggning till organisationen. Till skillnad mot administratörer kan de dock inte själva välja hur närvarokorten skall utformas utan de ser alltid närvarokorten enligt organisationens egna standardutformning (alternativt enligt systemstandard). Informationen på de närvarokort som aktivitetsledarna skriver ut begränsas också av vilka uppgifter de är behöriga att ta del av. Exempelvis kan personnumren vara bortplockade även fast de ingår i organisationens standardutformning.