Närvarokort

Närvarokort för utskrift

Närvaroregistrering göras av aktivitetsledare från sina egna
mobiler/plattor/laptops eller automatiskt via en streckkodsskanner eller
liknande. Närvaroregistreringar kan sedan exporteras i flera olika
format för import till andra system. Det finns även stöd för automatisk
synkronisering till exempelvis Idrott Online (IOL). Vanligtvis finns
därför inget behov av att föra närvaro på papper. I vissa fall är det
ändå önskvärt att skriva ut närvarokort på papper, exempelvis vid
samarbeten med studieförbund som vanligt har äldre datasystem som saknar
möjlighet att utbyta närvarodata.

Att skriva ut många närvarokort samtidigt

Gå till Admin >
Aktiviteter
(inloggning krävs), markera de kurser du vill plocka ut närvarokort på (t
ex via “Markera alla”), välj under “Med markerade” att hämta
närvarokort. Du kan då skriva ut närvarokort från hundratals aktiviteter
samtidigt.

Ändra informationen som visas på närvarokorten

Under Visa-fliken så kan du välja vilka uppgifter som skall finnas
med på närvarokort.
Vill du ändra hur de visas som standard så kan du enkelt spara en vy
som ny standard för organisationen genom att klicka på spara-ikonen
invid sökvillkoren.

Aktivitetsledare kommer åt närvarokorten utan inloggning till
organisationen

Aktivitetsledare som ni gett behörighet att ta del av deltagarlistan
kommer åt närvarokorten från
Start > Mina sidor >
Åtaganden
(inloggning krävs), även om de i övrigt saknar inloggning till organisationen.
Till skillnad mot administratörer kan de dock inte själva välja hur
närvarokorten skall utformas utan de ser alltid närvarokorten enligt
organisationens egna standardutformning (alternativt enligt
systemstandard).
Informationen på de närvarokort som aktivitetsledarna skriver ut
begränsas också av vilka uppgifter de är behöriga att ta del av.
Exempelvis kan personnumren vara bortplockade även fast de ingår i
organisationens standardutformning.