Löneunderlag och anställningsavtal

Ni kan specificera anställningsavtal med timlön på enstaka individer liksom på grupper av individer i adressboken. Om en individ har flera olika aktuella anställningsavtal kopplade till sig så gäller i första hand det som är kopplat direkt till individen och i andra hand avtalet med högst timlön.

Visa alla anställningsavtal

Lägga till nya anställningsavtal

För att skapa anställningsavtal på grupper så går ni till Admin > Adressbok > Grupper (inloggning krävs). Där väljer ni ”Med markerade: Nytt anställningsavtal” och specificerar timlön mm.

För att skapa anställningsavtal på enskilda individer så går ni till Admin > Adressbok (inloggning krävs). Där väljer ni ”Med markerade: Nytt anställningsavtal” och specificerar timlön mm.

Hämta ut löneunderlaget

Gå till Admin > Aktiviteter > Statistik rapporter > Närvaro (inloggning krävs) och hämta upp det fördefinierade filter/presentationen ”Löneunderlag”. Om ni lagt till personalen på aktiviteterna, schemalagt och fört närvaro för dem så ser ni nu detaljerade löneunderlag för vald tidsperiod.

Eftersom ni kan sätta start- och slutdatum på alla avtal så fungerar sammanställningen bra även om lönen ändrats under perioden.