Grundinställningar

Grundinställningar för organisationen

Innan en organisation kan börja att använda systemet fullt ut måste ett antal inställningar göras eller åtminstone kontrolleras. Vårt centrala support-team kan om ni vill hjälpa till med grundinställningarna men flertalet är ganska självförklarande och kan enkelt göras helt på egen hand.

För att kunna använda många länkarna här nedanför måste du vara inloggad som med hög behörighet inom den aktuella organisationen. Finns inte organisationen redan inlagd så läs först handledningen Lägg till ny organisation.


Organisationens namn och kontaktuppgifter

Kontrollera/komplettera först organisationens grundläggande kontaktuppgifter såsom formellt namn, vardagligt namn, organisationsnummer mm.


Organisationens verksamhetsår

Organisationens verksamhetsår är helt fritt. Det behöver inte starta första januari eller alltid vara 12 månader.

Samma inställning används för verksamhetsår, bokföringsår och medlemsår. Eventuella medlemsavgifter kan variera får år till år. Medlemsavgifter kan även variera inom samma medlemsår och variera beroende på tidpunkt på året, medlemmens ålder, familjeband mm.

Även om inte systemet används för bokföring eller medlemsregister måste ändå alltid verksamhetsår läggas upp så att olika objekt, exempelvis poster i kalendern, kan kopplas till rätt verksamhetsår.

Mer information om verksamhetsår i handledningen


Verifikatserier

Det är inte absolut nödvändigt att använda flera verifikatserier men det rekommenderas starkt om ni vill använda exempelvis elektronisk filöverföring från Bankgirocentralen med automatisk betalningsavprickning. Då får ni alla rent elektroniska verifikat samlade i en egen serie som alltid är avstämd mot bankgirot.

Vanlig uppsättning av verifikatserier för små organisationer: Verifikatserie A – Allmänt. Verifikatserie B – Bankgiro OCR.