Uppföljning av aktiviteter

Utvärderingsformulär

Ni kan utforma egna utvärderingsformulär, koppla utvärderingsformulär till en eller flera aktiviteter och aktivera automatiska utskick till deltagarna där de ombeds att fylla i utvärderingen direkt på webben. Svarsalternativ som väljs i listor kan kopplas till numeriska värden för beräkning av medelvärden och annat. Efteråt kan ni ta del av statistik från formuläret, en aktivitet i taget, för en grupp av aktiviteter eller med annat urval. Ni kan även exportera formulärsvaren till MS Excel eller annat program för vidare analys.

Utvärderingsformulär

Statistik över aktiviteter och deltagare

Med hjälp av det inbyggda statistikverktyget kan man plocka fram exempelvis hur stor andel som tidigare deltagit i någon aktivitet och hur många som sedan fortsatt att delta i efterföljande aktiviteter. Statistiken kan tas fram från ett godtyckligt urval av aktiviteter och kan brytas filtreras ytterligare utifrån ålder mm.

Statistik över aktiviteter och deltagare

Årsrapport till SAMI

Statistikverktyget kan användas för att hämta underlaget till årsrapporten till SAMI som vanligtvis skall vara inlämnad till slutet av februari.

Årsrapport till SAMI