Massutskick – Tips och rekommendationer

Var inte allt för personlig i stora massutskick

Genom att till exempel med fältkoden {HI} infoga en inledande hälsning med mottagarens smeknamn, typ ”Hej Kicki!”, är det lätt att ge ett väldigt personligt intryck. Detta kan i vissa sammanhang vara befogat, t ex om det är ett antagningsbesked till en kurs någon anmält sig till. Om däremot i princip samma meddelande skickas till massor av mottagare, t ex information om en kommande aktivitet, kan ibland en allt för personlig ton upplevas som förvirrande eller insmickrande. Använd då hellre bara ”Hej!” istället för ”Hej Kicki!”. Alternativt något som beskriver mottagarna som grupp. Skickar man till exempel ett meddelande till en grupp individer man har anledning att tro är intresserade av jazz så skulle en en lämplig hälsningsfras kunna vara ”Hej jazzvänner!”.

Som utgångspunkt för massutskick utan personligt innehåll så kan med fördel standardmallen ”Icke-personlig info” användas.