Tidsbokning

Tidsbokningar kan till exempel vara bokningar av privatundervisningar, kalas och lokalbokningar. För en aktivitet med tidsbokning bestämmer du hur lång tid varje pass ska vara och skapar ett schema med bokningsbara tider för aktiviteten. Till exempel ett privatundervisning på 30 minuter som går att boka måndagar och onsdagar klockan 13 till 17.

Skapa schema

På sidan Schemaläggning kan du skapa ett nytt schema och du kan sedan välja det schemat du har skapat i rullgardinslistan på samma sida. Därefter kan du välja vilka datum som har bokningsbara tider. Det går även att kopiera det tidsintervall du har lagt in på ett specifikt datum till andra datum, genom att välja vilka veckodagar och vilket datumintervall som tiderna ska kopieras till. Till exempel att det ska gå att boka pass klockan 13 till 17 alla måndagar och onsdagar i maj.

Skapa en tidsbokning

När schemat är skapat kan du gå till sidan ”Aktiviteter” och lägga till en ny aktivitet. På sidan ”Grunduppgifter för den nya aktiviteten” väljer du valet ”Enstaka tider bokas separat (privatundervisning, kalas, lokaler mm)”. Sedan vid sidan ”Redigera aktivitet” ställer du in under ”2. Tid, plats och schema” hur lång tid varje pass ska vara, som exempel 30 minuter. Du kan sedan under fliken ”Tidsbokning” välja vilket schema som ska användas. Du kan sedan ställa in övriga inställningar till exempel datum för direktbokning och synlighet och pris för aktiviteten. Kunder och medlemmar får sedan vid bokning upp schemat och kan se och boka lediga pass i aktivitetens schema.