Begränsningar

Det finns ett antal begränsningar i systemet som bland annat beror på tillgänglig serverkapacitet.

Storlek på visade listor

Om en utsökning resulterar i många träffar (rader) visas endast en del av dessa på en och samma sida tillsammans med en knapp för att visa nästa sida. Det är det absolut vanligaste sättet på webben att hantera stora listor.

Antalet maximalt visade rader kan väljas utifrån önskemål men vissa listor fallerar om antalet samtidigt rader blir väldigt stort. Begränsningen beror av hur komplex informationen är men för t ex kurslistor kan man som mest visa omkring 400 anmälningar samtidigt.

Undvik bakåt- och ladda om-knapparna efter att ni sparat data

När ni arbetar med någon form av registrering av data inom systemet så undvik webbläsarens bakåt- och ladda om-knappar. Om ni använder dessa knappar så finns nämligen en viss risk för att uppgifterna blir registrerade dubbelt. Normalt skall detta inte ske men undvik ändå att ladda om eller backa då ni just sparat eller ändrat data.

Problem att ladda hem datafiler med Internet Explorer

Om ni använde Microsofts Internet Explorer (IE) istället för deras nyare webbläsare Edge och försöker hämta hem en datafil så kan det hända att ni får upp ett felmeddelande som säger att filen inte är tillgänglig. Detta beror på ett känt problem med IE i kombination med säkra/krypterade webbsidor och Microsoft Excel. Fram till det att Microsoft åtgärdat problemet så måste ni i vissa situationer använda en annan webbläsare för att hämta hem datafiler. Alla vanliga webbläsare utom just vissa versioner av IE fungerar utmärkt. Förutom Microsofts Edge finns det flera möjliga webbläsare som ni kan använda som Firefox.

Ta reda på vilken webbläsare du använder och installera andra webbläsare

http://www.whatbrowser.org/