Begränsningar

Begränsningar

Det finns ett antal begränsningar i systemet som bland annat beror på tillgänglig serverkapacitet.

Storlek på visade listor

Om en utsökning resulterar i många träffar (rader) visas endast en del av dessa på en och samma sida
tillsammans med en knapp för att visa nästa sida. Det är det absolut vanligaste sättet på webben att hantera
stora listor.

Antalet maximalt visade rader kan väljas utifrån önskemål men vissa listor fallerar om antalet samtidigt
rader blir väldigt stort. Begränsningen beror av hur komplex informationen är men för t ex kurslistor kan man
som mest visa omkring 400 anmälningar samtidigt.

Undvik bakåt- och ladda om-knapparna efter att ni sparat data

När ni arbetar med någon form av registrering av data inom systemet så undvik webbläsarens bakåt- och ladda om-knappar. Om ni
använder dessa knappar så finns nämligen en viss risk för att uppgifterna blir registrerade dubbelt. Normalt skall detta
inte ske men undvik ändå att ladda om eller backa då ni just sparat
eller ändrat data.

Problem att ladda hem datafiler med Internet Explorer

Om ni använder webbläsaren Microsoft Internet Explorer (IE) och
försöker hämta hem en datafil så kan det hända att ni får
upp ett felmeddelande som säger att filen inte är tillgänglig. Detta
beror på ett känt problem med IE i kombination med säkra/krypterade
webbsidor och Microsoft Excel. Fram till det att Microsoft åtgärdat
problemet så måste ni i vissa situationer använda en annan webbläsare
för att hämta hem datafiler. Alla vanliga
webbläsare utom just vissa versioner av IE fungerar utmärkt. En av flera
möjliga webbläsare som ni kan använda är Firefox.

Ta reda på ilken webbläsare du använder och installera andra
webbläsare

http://www.whatbrowser.org/intl/sv/